10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 37 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 37 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 37 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

4. Work in pairs. Who is your favorite legendary figure from Turkish history? Complete the following chart about him / her. Then, share your answers with the class.

5. Listen to a radio program about the life of a legendary figure in Turkish history and circle T for true and F for false.

ANSWER:
1. F, 2. T, 3. F, 4. T, 5 F

T / F 1. Seyit served in WWI.
T / F 2. He defended forts at the entrance to the Dardanelles.
T / F 3. Seyit carried shells weighing 275 kg.
T / F 4. Nusret sank an enemy ship Ocean.
T / F 5. Seyit’s civil life was quite easy.

6. Listen again and put the events in chronological order

Answer Key: 1. d, 2. c, 3. b, 4. f, 5. a, 6. e

(….) a. He died of pneumonia.
(….) b. In 1915, there was a heavy naval bombardment.
(….) c. He served in the Balkans. Then, the army transferred him to the Dardanelles.
(….) d. Seyit was born in Havran.
(….) e. His statue was erected near Kilitbahir Castle.
(….) f. Seyit carried shells by himself to fire at the enemy.

7. Work in groups of four and discuss how the qualities below made Seyit a true Turkish icon.

Qualities How
determination
patience
patriotism

Answer Key:
determination: Seyit was determined to save his country.
patience: He was always patient throughout his life despite all the difficulties he experienced.
patriotism: Seyit loved his country so much that he was able to lift a very heavy weaponry, which was almost an impossible thing to do.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Çiftler halinde çalışın. Türk tarihinin en sevdiğiniz efsanevi figürü kim?
Kendisiyle ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Daha sonra cevaplarınızı sınıfla paylaşın.

5. Efsanevi bir figürün hayatını anlatan radyo programını dinleyin Türk tarihinde doğru için T’yi, yanlış için F’yi daire içine alın.

CEVAP:
1.K, 2.T, 3.K, 4.T, 5K

T/F 1. Seyit, Birinci Dünya Savaşı’nda görev yaptı.
T/F 2. Çanakkale Boğazı girişindeki kaleleri savundu.
T/F 3. Seyit, 275 kg ağırlığındaki mermileri taşıyordu.
T/F 4. Nusret, düşman gemisi Ocean’ı batırdı.
T/K 5. Seyit’in sivil hayatı oldukça kolaydı.

6. Tekrar dinleyin ve olayları kronolojik sıraya koyun

Cevap Anahtarı: 1.d, 2.c, 3.b, 4.f, 5.a, 6.e

(….) A. Zatürreden öldü.
(….) B. 1915 yılında ağır bir deniz bombardımanı yaşandı.
(….) C. Balkanlarda görev yaptı. Daha sonra ordu onu Çanakkale Boğazı’na nakletti.
(….) D. Seyit Havran’da doğdu.
(….) e. Heykeli Kilitbahir Kalesi yakınına dikildi.
(….) F. Seyit, düşmana ateş etmek için top mermilerini tek başına taşıyordu.

7. Dörtlü gruplar halinde çalışın ve aşağıdaki niteliklerin Seyit’i nasıl gerçek bir Türk simgesi haline getirdiğini tartışın.

Nitelikler Nasıl
kararlılık
sabır
vatanseverlik

Önerilen cevap anahtarı:
Kararlılık: Seyit ülkesini kurtarmaya kararlıydı.
sabır: Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayatı boyunca hep sabırlıydı.
Vatanseverlik: Seyit ülkesini o kadar çok seviyordu ki çok ağır silahları kaldırabiliyordu ki bu neredeyse imkansız bir şeydi.

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

One Comment on “10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 37 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir