10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 38 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 38 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 38 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

IDIOM PROVERB OF THE WEEK

work out : turn out all right in the end
Not all roses : If a situation is not all roses, there are unpleasant things to deal with.

Video-blog:
Work in pairs. One student is an interviewer and the other is Corporal Seyit. Ask and answer questions about Seyit’s life and
act out the dialogue in class.

8. Listen to the different pronunciation of past forms of regular verbs and repeat.
/ t /
walked
talked
kissed

/ d /
smelled
loved
cleaned

/ id /
invited
ended
visited

9. Now, listen to the pronunciation of the verbs from exercise 5 and put them under the correct sound.

Answer Key:
/ t /: worked, asked
/ d /: carried, served
/ id /: promoted, reacted

Tapescript 14
1. promoted
2. worked
3. carried
4. asked
5. reacted
6. served

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

HAFTANIN deyimi

çalışmak: sonunda her şey yoluna girecek
Her gül değil: Bir durum her şeyin güllük gülistanlık değilse, baş edilmesi gereken hoş olmayan şeyler vardır.

Video blogu:
Çiftler halinde çalışın. Öğrencilerden biri görüşmeci, diğeri Onbaşı Seyit’tir. Seyit’in hayatı ve hayatıyla ilgili sorular sorup cevaplayın.
Diyaloğu sınıfta canlandırın.

8. Düzenli fiilin geçmiş biçimlerinin farklı telaffuzlarını dinleyin fiilleri ve tekrar edin.
/ T /
yürüdü
konuştu
öptüm

/ D /
kokuyordu
sevilen
temizlenmiş

/ kimlik /
davet edildi
Bitti
ziyaret

9. Şimdi 5. alıştırmadaki fiillerin telaffuzunu dinleyin ve onları doğru sesin altına koyun.

Cevap anahtarı:
/ t /: çalıştı, sordu
/ d /: taşındı, servis edildi
/ id /: terfi ettirildi, tepki verildi

Bant yazısı 14
1. terfi ettirildi
2. çalıştı
3. taşınan
4. sordu
5. tepki gösterdi
6. servis edildi

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir