10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 42 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 42 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 42 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

15. Read the definitions of the words below and complete them with the correct words.
Answer Key:
1. set out 2. injustice
3. disguise 4. cruel

1. When you set out for a place, it means you start a journey towards a destination.
2. If there is an unjust, wrong act in a place or towards a person, it means there is injustice .
3. Changing the appearance of something or someone in order not to be recognized is called a / an disguise. .
4. A / an cruel person is someone who has no mercy and / or compassion for people, animals, and other things in the world.

16. Work in pairs and retell the story in exercise 13 by describing characters and places.

Attention
When Robin heard the news, he got very excited and decided to enter the contest.
While Robin was still enjoying his prize, Sheriff’s men began to run towards Robin.

E-Portfolio
Write what happened after King Richard went to Nottingham to meet Robin Hood using the prompts below. Then, put the ending on your blog.

Video-blog
Work in groups. Exchange the stories you wrote in your e-portfolios and make a video of one of these stories as you act them out in class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

15. Aşağıdaki kelimelerin tanımlarını okuyunuz ve doğru kelimelerle tamamlayınız.
Cevap anahtarı:
1. ortaya koymak 2. adaletsizlik
3. kılık değiştirmek 4. zalim

1. Bir yere doğru yola çıktığınızda, bir hedefe doğru yolculuğa başlıyorsunuz demektir.
2. Bir yerde veya bir kişiye karşı haksız, yanlış bir hareket varsa adaletsizlik var demektir.
3. Bir şeyin veya birisinin tanınmamak için dış görünüşünü değiştirmeye kılık değiştirme denir. .
4. Zalim kişi, insanlara, hayvanlara ve dünyadaki diğer varlıklara karşı merhameti ve/veya şefkati olmayan kişidir.

16. Çiftler halinde çalışın ve alıştırma 13’teki karakterleri ve yerleri tanımlayarak hikayeyi yeniden anlatın.

Dikkat
Robin haberi duyunca çok heyecanlandı ve yarışmaya katılmaya karar verdi.
Robin hâlâ ödülünün tadını çıkarırken Şerif’in adamları Robin’e doğru koşmaya başladı.

E-Portföy
Aşağıdaki talimatları kullanarak Kral Richard’ın Robin Hood’la buluşmak için Nottingham’a gitmesinden sonra ne olduğunu yazın. Daha sonra sonunu blogunuza koyun.

Video blogu
Gruplarla çalışmak. E-portfolyolarınıza yazdığınız hikayeleri paylaşın ve sınıfta canlandırırken bu hikayelerden birinin videosunu yapın.

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir