10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 41 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 41 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 41 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

IDIOM PROVERB OF THE WEEK

a man / woman of his / her word : someone who keeps his / her promises

14. Read the text in exercise 13 again and complete the timeline with the dates and events that happened in the story.

Answer Key:
23rd May, Monday: The Sheriff made his plan to catch Robin Hood by organizing an archery contest.

24th May, Tuesday: Robin Hood heard the news and announced to his men that he would be participating in the archery contest the Sheriff had organized.
25th May, Thursday: The contest took place and Robin Hood won the prize. However, the sheriff’s men attacked him. Robin Hood and his men fought with these men and ran away.
26th May, Friday: Robin Hood and his men stayed at the castle of a knight, whom Robin Hood helped a long time ago.
27th May, Saturday: The Sheriff, after hearing that Robin Hood was staying at a knight’s castle set out for London to speak to the King.
28th May, Sunday: The Sheriff told everything to King Richard and the King decided to go to Nottingham to meet and punish both Robin Hood and the knight himself.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

HAFTANIN deyimi

sözünün eri/kadını: sözünü tutan biri

14. Alıştırma 13’teki metni tekrar okuyun ve zaman çizelgesini hikayede meydana gelen tarihler ve olaylarla tamamlayın.

Cevap anahtarı:
23 Mayıs Pazartesi: Şerif, bir okçuluk yarışması düzenleyerek Robin Hood’u yakalama planını yaptı.

24 Mayıs Salı: Robin Hood haberi duydu ve adamlarına Şerif’in düzenlediği okçuluk yarışmasına katılacağını duyurdu.
25 Mayıs Perşembe: Yarışma gerçekleşti ve ödülü Robin Hood kazandı. Ancak şerifin adamları ona saldırdı. Robin Hood ve adamları bu adamlarla savaşıp kaçtılar.
26 Mayıs Cuma: Robin Hood ve adamları, uzun zaman önce Robin Hood’un yardım ettiği bir şövalyenin şatosunda kaldılar.
27 Mayıs Cumartesi: Şerif, Robin Hood’un bir şövalyenin şatosunda kaldığını duyduktan sonra Kral’la konuşmak üzere Londra’ya doğru yola çıktı.
28 Mayıs Pazar: Şerif, Kral Richard’a her şeyi anlattı ve Kral, hem Robin Hood’la hem de şövalyeyle buluşup onları cezalandırmak için Nottingham’a gitmeye karar verdi.

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir