12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 44 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 44 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 44 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

SELF-ASSESSMENT
1. Can you distinguish between the positive and negative expressions about human rights?
Yes, I can. F I think I can. F I need more practice.
List the given expressions under the correct category.
equality abuse violation voluntary work discrimination respect
POSITIVE

equality
voluntary
work
respect

NEGATIVE

abuse
violation
discrimination

2. Can you make suggestions about improving human rights?
Yes, I can. F I think I can. F I need more practice.
Write a suggestion about improving the conditions of disadvantaged people.

Write a suggestion about children deprived of education
3.Can you write a motto/slogan about human rights?
Yes, I can. F I think I can. F I need more practice.
Write a motto/slogan about freedom of speech.

PORTFOLIO PROJECTS

PROJECT 1
Step 1- Read the items in the Universal Declaration of Human Rights and choose 5 most
important ones for you.

Step 2- Now, design a poster that shows these 5 items. Use illustrations.

Step 3- Prepare a small speech to explain why you think that they are the most important ones.

You can work in pairs.

PROJECT 2
Step 1-Observe your neighborhood (school, apartment building, shopping malls, etc.)
Step 2- Take notes and photos of places that are not disabled-friendly.
Step 3-Write an email to the local authorities suggesting solutions.
You can work in pairs.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

ÖZ DEĞERLENDİRME
1. İnsan haklarına ilişkin olumlu ve olumsuz ifadeleri ayırt edebiliyor musunuz?
Evet yapabilirim. F-Sanırım yapabilirim. F Daha fazla pratiğe ihtiyacım var.
Verilen ifadeleri doğru kategori altında listeleyiniz.
eşitlik istismar ihlal gönüllü çalışma ayrımcılık saygı

POZİTİF
eşitlik
gönüllü

Saygı
OLUMSUZ
suistimal etmek
ihlal
ayrımcılık

2. İnsan haklarının iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunabilir misiniz?
Evet yapabilirim. F-Sanırım yapabilirim. F Daha fazla pratiğe ihtiyacım var.
Dezavantajlı kişilerin koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir öneri yazın.

Eğitimden mahrum çocuklar hakkında bir öneri yazın
3.İnsan haklarıyla ilgili bir slogan/slogan yazar mısınız?
Evet yapabilirim. F-Sanırım yapabilirim. F Daha fazla pratiğe ihtiyacım var.
İfade özgürlüğü hakkında bir slogan/slogan yazın.

PORTFÖY PROJELERİ

1. PROJE
Adım 1- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki maddeleri okuyun ve en çok 5 tanesini seçin
sizin için önemli olanlar.

Adım 2- Şimdi bu 5 öğeyi gösteren bir poster tasarlayın. Çizimler kullanın.

Adım 3- Neden bunların en önemlileri olduğunu düşündüğünüzü açıklayan küçük bir konuşma hazırlayın.

Çiftler halinde çalışabilirsiniz.

PROJE 2
Adım 1-Mahallenizi gözlemleyin (okul, apartman, alışveriş merkezleri vb.)
Adım 2- Engelli dostu olmayan yerlerin notlarını ve fotoğraflarını alın.
Adım 3-Yerel yetkililere çözüm öneren bir e-posta yazın.
Çiftler halinde çalışabilirsiniz.

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

One Comment on “12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 44 Cevapları ve Türkçe Çevirileri”

  1. Lütfen 4.ünitenin ders kitabından ve çalışma kitabından Türkçe cevaplarını da atar mısınız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir