10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 44 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 44 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 44 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 44 Türkçe Çevirisi

SAYFA 44 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

YEGENEK, THE SON OF KAZILIK KOCA

Bayındır Khan was the leader of the Oghuz Turks. One day, he invited lots of beys to a banquet at his big white tent. There were silk carpets on the floor. The guests were sitting on them. While they were eating, Kazılık Koca, the vizier, wanted to talk to Bayındır Khan. Kazılık Koca asked him to give permission for a raid. Bayındır Khan accepted, and then Kazılık Koca went away with his men. He decided to invade the Düzmüral Castle.

The Düzmüral Castle was on the coast of the Black Sea. The ruler of the castle was a big man. He was extremely strong and very good at fighting. Kazılık Koca attacked the castle, but he wasn’t successful. At the end of the war, the ruler caught Kazılık Koca. He stayed in prison for sixteen years.

Meanwhile, his son grew up. His name was Yegenek. He was a brave young man. He thought his father was dead because no one told him the truth. One day, he learned everything while he was arguing with someone. Soon afterwards, he talked to Bayındır Khan and he gave Yegenek lots of men. Next, he attacked the Düzmüral Castle to save his father.

Yegenek fought heroically against the ruler of the castle and killed him. When Kazılık Koca went out of prison and found out that his son Yegenek saved him, they hugged each other. They were on cloud nine. Finally, they returned home together. Everyone was very happy.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

YEGENEK, KAZILIK KOCA’NIN OĞLU

Bayındır Han, Oğuz Türklerinin lideriydi. Bir gün, büyük beyaz çadırında bir sürü beyini bir şölene davet etti. Yerde ipek halılar vardı. Konuklar üzerlerinde oturuyorlardı. Yemek yerken, kâhin Kazılık Koca, Bayındır Han ile konuşmak istedi. Kazılık Koca, baskın için izin vermesini istedi. Bayındır Han kabul etti ve daha sonra Kazılık Koca adamlarıyla gitti. Düzmüral Kalesi’ni istila etmeye karar verdi.

Düzmüral Kalesi, Karadeniz kıyısındaydı. Kalenin hakimi büyük bir adamdı. Son derece güçlüydü ve savaşta çok iyiydi. Kazılık Koca kaleye saldırdı, ancak başarılı olamadı. Savaşın sonunda kalenin hakimi Kazılık Koca’yı yakaladı. On altı yıl hapishanede kaldı.

Bu sırada oğlu büyüdü. Adı Yegenek’ti. Cesur bir genç adamdı. Babasının öldüğünü sandı çünkü kimse ona gerçeği söylemedi. Bir gün biriyle tartışırken her şeyi öğrendi. Kısa bir süre sonra Bayındır Han ile konuştu ve Yegenek’e bir sürü erkek verdi. Ardından babasını kurtarmak için Düzmüral Kalesi’ne saldırdı.

Yeğenek kalenin yöneticisine karşı kahramanca savaştı ve onu öldürdü. Kazılık Koca hapisten çıkıp oğlu Yegenek’in onu kurtardığını öğrendiğinde birbirlerine sarıldılar. Onlar çok mutluydular. (be on cloud nine =aşırı mutlu olmak)  Sonunda eve birlikte döndüler. Herkes çok mutluydu.


C. Read the story again and answer the questions.

1. Who gave permission to Kazılık Koca for a raid?
2. Where did Kazılık Koca go?
3. How can you describe the ruler of the castle?
4. What happened to Kazılık Koca at the end of the war?
5. How can you describe Yegenek?
6. How did Yegenek learn the truth about his father?
7. What happened when he went to the castle?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Hikayeyi tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
1. Baskın için Kazılık Koca’ya kim izin verdi?
2. Kazılık Koca nereye gitti?
3. Kalenin hakemini nasıl tarif edebilirsiniz?
4. Savaş sonunda Koca Kazılık Koca’ya ne oldu?
5. Yegenek’i nasıl tarif edebilirsiniz?
6. Yegenek babası hakkında gerçeği nasıl öğrendi?
7. Kaleye gittiğinde ne oldu?


D. Find the following verbs in the story and match them with their meanings (a-c).

1. invade (Line 5)
2. attack (Line 7)
3. find out (Line 14)

a. to get some information about something
b. to enter a place with soldiers to take control of it
c. to try to hurt or defeat in a war

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. Hikâyede aşağıdaki fiilleri bulun ve anlamları (a-c) ile eşleştirin.

1. istila (Satır 5)
2. saldırı (Satır 7)
3. bulmak (Satır 14)

a. bir şey hakkında bilgi edinmek
b. kontrol altına almak için askerler ile bir yere girmek
c. Bir savaşta incinmeyi veya yenmeyi denemek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir