11. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 86 Bulmaca Cevapları

Bu yazıda “11. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 86 Bulmaca Cevapları” konusunu kısaca yazdık.

11. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 86 Bulmaca Cevapları

CEVAPLAR

SOLDAN SAĞA

4. İHSAN

6. İRŞAT

9. SIRATI MÜSTAKİM

10. TAKVA

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. İHLAS

2. ŞAHADET

3. TEBLİĞ

5. CİHAT

7. MÜCAHEDE

8. ŞİRK

SORULAR

Soldan Sağa

4. Allah’ı (c.c.) görüyor gibi ibadetlerini yerine getirme.
6. Doğru yolu gösterme, dinî emirleri öğrenip ona göre yaşama ve başkalarına öğretme.
9. Allah’ın (c.c.) gösterdiği dosdoğru yol ve İslam dini.
10. Yüce Allah’a iman edip, dinin emir ve yasaklarına uyarak, O’na karşı gelmekten sakınma.
11. Müslüman olmayan bir kimsenin İslam dinini kabul etmesi.
12. Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak amacıyla yapılan her türlü güzel iş ve davranış.

Yukarıdan Aşağıya

1. Bütün davranışlarında ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın (c.c.) rızasını gözetme.
2. Allah (c.c.) yolunda mücadele ederken hayatını kaybetme.
3. Kur’an ve sünnetin mesajlarını birilerine ulaştırma.
5. Allah (c.c.) yolunda söz ve fiille bütün kuvvetini harcayarak çalışma.
7. Her türlü olumsuz düşünce ve davranışı yenip nefsinin isteklerinden uzaklaşma.
8. Allah’tan (c.c.) başka varlıkları Tanrı kabul etme.

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI CEVAPLARI ..Lokman Suresi 15. Ayet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir