11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18 Sunshine. 11. sınıf İngilizce dersi çalışma kitabının Türkçe çevirilerini ve soruların cevaplarını yazdık.  SUNSHINE ENGLISH Workbook Türkçe çevirisi.

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18 Sunshine

SAYFA 18  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Make an interview with your parents and grandparents. Ask questions
using the prompts. Then, write sentences about how life used to be in the past.

communication
household chores
transportation
office work
education
buildings / appliances

e.g. You: How did you communicate with your relatives in other cities?
Your Grandmother: We wrote letters.
Your sentence: In the past, people used to write letters to get in touch with their relatives.

Your Questinon

1. How did you travel to your relatives in other cities?
2. How did you handle the household chores in the past?
3. Which tools did you ues?
4. How was the education system back in your time?
5. How was the buildings’ themes and structures?

Answer
1. We used trains.
2. Motgers were handling the household chores all by themselves.
3. The teachers were very dominant and most of the girls couldn’t go to schools
4. Buildings were less-coloured but shorter and safer.

Your Sentence
1. Un the past, people travelled to other cities by trains.
2. In the past, the mother of the house handled the chores.
3. In the past, people used papers and typewriters for the paper works in the offices.
4. In the past, the teachers in schools were dominant and girls couldn’t get educated.
5. In the past, the buildings were less colourful but shorter and safer than in recent days.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Ebeveynleriniz ve büyükanne ve büyükbabanızla bir röportaj yapın. Sorular sor
Istemleri kullanarak. Ardından, geçmişte hayatın nasıl olduğu ile ilgili cümleler yazın.

iletişim
ev işleri
toplu taşıma
Ofis işi
Eğitim
binalar / cihazlar

Örneğin. Siz: Diğer şehirlerdeki akrabalarınızla nasıl iletişim kurdunuz?
Büyükannen: Mektuplar yazdık.
Cümleniz: Eskiden insanlar akrabalarıyla iletişime geçmek için mektup yazarlardı.

Sorunuz

1. Diğer şehirlerdeki akrabalarınıza nasıl gittiniz?
2. Geçmişte ev işlerini nasıl hallediyordunuz?
3. Hangi araçları kullandınız?
4. Sizin zamanınızda eğitim sistemi nasıldı?
5. Binaların temaları ve yapıları nasıldı?

Yanıt vermek
1. Tren kullandık.
2. Motger’lar ev işlerini kendi başlarına hallediyorlardı.
3. Öğretmenler çok baskındı ve kızların çoğu okula gidemedi
4. Binalar daha az renkliydi ama daha kısa ve daha güvenliydi.

Cümlen
1. Eskiden insanlar başka şehirlere trenle giderdi.
2. Eskiden evin anası işleri hallederdi.
3. Eskiden bürolarda kağıt işleri için kağıt ve daktilo kullanılırdı.
4. Eskiden okullarda öğretmenler baskındı ve kızlar okuyamıyordu.
5. Geçmişte binalar daha az renkliydi ama son günlere göre daha kısa ve daha güvenliydi.


2. Combine the parts of a sentence to make a meaningful sentence

(…c..) 1. While Jack was walking to school,
(..a…) 4. When they stopped talking,
(..b…) 2. My sister was studying
(.b….) 5. We were preparing dinner
(…d..) 3. Tom and Jerry were fighting
(..f…) 6. As I was chopping onions, f.

a. when I first saw them.
b. they heard the alarm.
c. he came across his classmate.
d. while Jamie was watching TV.
e. when her friend Hillary called.
I cut my finger badly.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Anlamlı bir cümle oluşturmak için cümlenin parçalarını birleştirin

(…c..) 1. Jack okula yürürken,
(..a…) 4. Konuşmayı bıraktıklarında,
(..b…) 2. Ablam okuyordu
(.b….) 5. Yemek hazırlıyorduk.
(…d..) 3. Tom ve Jerry kavga ediyorlardı
(..f…) 6. Ben soğan doğrarken f.

a. onları ilk gördüğümde.
B. alarmı duydular.
C. sınıf arkadaşıyla karşılaştı.
D. Jamie televizyon seyrederken.
e. arkadaşı Hillary aradığında.
Parmağımı çok kötü kestim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir