11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 103, 104 Cem Yayınları

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 103 CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 103 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 103 CEM Yayınları 

SAYFA 103 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Listen again and answer the following questions.

1. What has FILA announced?
2. When did Hamza Yerlikaya start wrestling professionally?
3. What are his achievements?
4. What kind of a sportsman is he?
5. What does Yasemin Dalkılıç think about all women?
6. What did she do in 2000?
7. How many world records has she had?
8. What has she been doing since her retirement?
9. What kind of a person is she?
10. Do you think they are exemplary sportspeople? Explain.

7. Listen to the questions from the interviews in exercise 5 and circle the correct intonation.

8. Read the questions aloud. Be careful with the underlined words.
Write the correct intonation under. Then, listen and check.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

6. Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. FILA ne duyurdu?
2. Hamza Yerlikaya ne zaman profesyonel olarak güreşmeye başladı?
3. Başarıları nelerdir?
4. Ne tür bir sporcu?
5. Yasemin Dalkılıç tüm kadınlar hakkında ne düşünüyor?
6. 2000 yılında ne yaptı?
7. Kaç tane dünya rekoru vardı?
8. Emekli olduğundan beri ne yapıyor?
9. Ne tür bir insan?
10. Bunların örnek sporcu olduğunu düşünüyor musunuz? Açıklamak.

7. Alıştırma 5’teki görüşmelerden gelen soruları dinleyin ve doğru tonlamayı daire içine alın.

8. Soruları yüksek sesle okuyun. Altı çizili kelimelere dikkat edin.
Doğru tonlamayı altına yazın. O zaman dinle ve kontrol et.


SAYFA 104 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Role-play an interview. One of you will be the interviewer reporting news and the other will be a famous sportsperson. Make an interview and record it. Put the video on your blog.

Read the report of the interview conducted with Yasemin Dalkılıç. Then, write a similar report about the interview you have made in the previous exercise and put it on your blog.

In the interview, Yasemin Dalkılıç says that all the women can achieve their goals. She also says that if they have selfconfidence and self-regulation, every difficulty can be sorted out.
She also adds that she was born in Ankara. She tells Mehmet that since she was 14 years old, she has been diving professionally. She says that she achieved her first record in 1999 and till 2004, she broke 7 records before she retired. She finally says that she is a cancer survivor so she became an activist to help raise awareness about this illness.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Rol yapma röportajı. Biriniz haberleri bildiren görüşmeci, diğeri ise ünlü bir sporcu olacak. Bir röportaj yapın ve kaydedin. Videoyu blogunuza yerleştirin.

Yasemin Dalkılıç ile yapılan röportajın raporunu okuyun. Ardından, önceki alıştırmada yaptığınız röportaj hakkında benzer bir rapor yazın ve blogunuza koyun.

Röportajda Yasemin Dalkılıç, tüm kadınların hedeflerine ulaşabileceğini söylüyor. Ayrıca, kendilerine güvenleri ve öz-düzenlemeleri varsa, her zorluğun çözülebileceğini söylüyor.
Ankara’da doğduğunu da ekliyor. Mehmet’e 14 yaşından beri profesyonel dalış yaptığını söylüyor. İlk rekorunu 1999’da elde ettiğini ve 2004 yılına kadar emekli olmadan önce 7 rekor kırdığını söyledi. Sonunda kanserden kurtulduğunu söylüyor, bu nedenle bu hastalık hakkında farkındalığı artırmaya yardımcı olmak için bir aktivist oldu.


Attention
FILA has announced that Hamza Yerlikaya is the wrestler of the century. Atatürk says that he likes sportsmen who are smart, agile and also well-behaved.
Yasemin Dalkılıç says that all the women can achieve their goals.
She tells Mehmet that since she was 14 years old, she has been diving professionally.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dikkat
FILA, Hamza Yerlikaya’nın yüzyılın güreşçisi olduğunu açıkladı. Atatürk zeki, çevik ve iyi davranmış sporcuları sevdiğini söylüyor.
Yasemin Dalkılıç, tüm kadınların hedeflerine ulaşabileceğini söylüyor.
Mehmet’e 14 yaşından beri profesyonel dalış yaptığını söylüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.