11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 107 Cem Yayınları

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 107 CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 106 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 107 CEM Yayınları 

SAYFA 107  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

It is one of the most fascinating sports on earth both for the doers and the watchers. Everything happens very quickly as the diver jumps, completes his figures while falling and gets into the water in seconds. The diver feels the sharp fall when he touches the water and then he can only hear the silence of the deep water before he gets out of water while the watcher feels the captivation by the acrobatic figures of the diver before he gets lost into the splashes.
Wingsuit flying is one of the most well-known extreme sports among adrenaline lovers. It is similar to parachuting but there are some basic differences. For example, a skydiver suddenly experiences the pull of gravity when he jumps out of a plane. However, if he wears a wingsuit,
he suit’s airfoil will offer lift. Unfortunately, the airfoil isn’t large enough to provide enough lift; thus, wingsuit flyers must also use parachutes to land as the small wings fundamentally can’t slow down flyers to a safe landing speed.
3. …………………………………………………………………………
Wingsuit flyers love this sport as they feel freedom and adrenaline at the same time. They fly like a bird and because they aren’t pulled by a parachute, they genuinely experience the flying sensation without any constraint. After the jump either from a plane or a mountain, the flyer can fly at high speeds and perform acrobatics, which attracts the watchers. The watchers love watching not only the live jumps but also the videos of these performances.
4. ………………………………………………………………………… Almost everyone likes these incredible flying experiences.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Hem işçiler hem de gözlemciler için dünyadaki en büyüleyici sporlardan biridir. Dalgıç atlar, düşerken figürlerini tamamlar ve saniyeler içinde suya girer. Dalgıç suya dokunduğunda keskin bir düşüş hisseder ve daha sonra derin suların sessizliğini sadece sudan çıkmadan duyabilirken, gözlemci dalgıçların akrobatik figürleri tarafından su sıçramalarına girmeden önce büyülediğini hissedebilir.
Wingsuit uçuşları adrenalin severler arasında en tanınmış doğa sporlarından biridir. Paraşütçülüğe benzer, ancak bazı temel farklılıklar vardır. Örneğin, bir paraşütçü bir uçaktan atladığında aniden yerçekimini çeker. Ancak, eğer bir kanat takımı giyiyorsa,
takım elbisesinin hava yastığı asansör sunacak. Ne yazık ki, hava yastığı yeterli kaldırma sağlayacak kadar büyük değil; bu nedenle, küçük kanatlar el ilanları güvenli bir iniş hızına yavaşlayamayacağından kanatlı el ilanları da paraşüt kullanmalıdır.
3. ………………………………………… ………………………………
Wingsuit broşürleri aynı anda hem özgürlük hem de adrenalin hissettikleri için bu spora bayılırlar. Bir kuş gibi uçarlar ve bir paraşütle çekilmedikleri için, uçma hissini herhangi bir kısıtlama olmadan gerçekten yaşarlar. Uçaktan veya dağdan atladıktan sonra, el ilanı yüksek hızlarda uçabilir ve gözlemcileri çeken akrobasi yapabilir. İzleyiciler sadece canlı atlamaları değil, aynı zamanda bu performansların videolarını da izlemeyi severler.
4. ………………………………………… ……………………………… Neredeyse herkes bu inanılmaz uçuş deneyimlerini seviyor.

 


13. Read again and complete the information chart.
Who prefers this sport
How performers feel
Necessary equipment
How watchers feel
What makes it better than other extreme sports

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

13. Tekrar okuyun ve bilgi çizelgesini tamamlayın.
Bu sporu kim tercih ediyor
Sanatçılar nasıl hissediyor
Gerekli ekipman
İzleyiciler nasıl hissediyor
Diğer doğa sporlarından daha iyi yapan şey

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.