11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 117 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 117 Sunshine CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 117 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 117 CEM Yayınları 

SAYFA 117  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

11.Read the news and insert the sentences.

a. It will run from September 1-8 at the Shibuya Culture Center Owada.
b. He had left many valuable works written and researches conducted on these fields.
c. He also developed a naturalistic style focusing on panoramas

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a. Etkinlik 1-8 Eylül tarihleri ​​arasında Shibuya Kültür Merkezi Owada’da yapılacak.
b. Birçok değerli eseri yazılı olarak bırakmış ve bu alanlarda araştırmalar yapmıştır.
c. Ayrıca panoramalara odaklanan doğal bir tarz geliştirdi


A Noteworthy Ottoman Miniaturist in Japan

Tokyo will be hosting an exhibition of the work of prominent Ottoman miniaturist Matrakci Nasuh next week.

Matrakci Nasuh, an artist of the Ottoman period, was a talented miniaturist who lived between 1480 and 1564. He managed to depict events realistically while following the traditional rules of Islamic Art. …………………………………………………

He had many magnificent masterpieces; however, a cityscape of İstanbul and volumes representing the 1535-36 campaign in Iraq and Iran of Sultan Suleiman the Magnificent are considered to be his best works. On the other hand, he was also a gifted mathematician, historian, linguist and soldier. ……………………………………… He was also well-known with his altruistic approach to life. He helped everybody around him and he never acted selfishly. He shared what he earned.

The show, “16th Century Genius Matrakci Nasuh”, which İstanbul Intercultural Art Dialogues Association designed, is supported by the Presidency. ……………………………………… Before that, the exhibition was formerly displayed in Sarajevo, Belgrade, Antalya, İstanbul and Vienna. The Presidency told the reporters that the viewers will discover the Ottoman Empire’s 16th century artistic, chronological and political perspective while discovering the virtues of Nasuh, one of the hidden geniuses of our history.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Japonya’da Dikkate Değer Bir Osmanlı Minyatürcüsü

Tokyo, önümüzdeki hafta önde gelen Osmanlı minyatürcü Matrakçı Nasuh’un çalışmalarının sergisine ev sahipliği yapacak.

Osmanlı döneminin sanatçısı olan Matrakçı Nasuh, 1480-1564 yılları arasında yaşamış yetenekli bir minyatürcüydü. Geleneksel İslam Sanat kurallarını izleyerek olayları gerçekçi bir şekilde tasvir etmeyi başardı. …………………………………………………

Birçok muhteşem şaheseri vardı; ancak İstanbul’un bir manzarası ve Kanuni Sultan Süleyman ve İran’ın 1535-36 seferini temsil eden hacimler, Kanuni Sultan Süleyman’ın en iyi eserleri olarak kabul edilir. Öte yandan yetenekli bir matematikçi, tarihçi, dilbilimci ve askerdi. ……………………………………… Yaşama fedakar yaklaşımı ile de tanınıyordu. Etrafındaki herkese yardım etti ve asla bencilce davranmadı. Kazandığını paylaştı.

İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği’nin tasarladığı “16. Yüzyıl Genius Matrakçı Nasuh” programı Cumhurbaşkanlığı tarafından destekleniyor. … …………………………………… Bundan önce sergi daha önce Saraybosna, Belgrad, Antalya, İstanbul ve Viyana’da sergilendi. Başkanlık gazetecilere verdiği demeçte, izleyicilerin tarihimizin gizli dehalarından biri olan Nasuh’un erdemlerini keşfederken Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıl sanatsal, kronolojik ve politik perspektifini keşfedeceklerini söyledi.


12. Answer the following questions.

1. Where and when does the event take place?
2. Who is Matrakci Nasuh?
3. What are his masterpieces?
4. What makes Nasuh an altruist?
5. Why do you think the exhibition calls Nasuh a genius?
6. Explain the significance of the exhibition in your own words

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Etkinlik nerede ve ne zaman gerçekleşiyor?
2. Matrakçı Nasuh kimdir?
3. Başyapıtları nelerdir?
4. Nasuh’u fedakar yapan nedir?
5. Sizce sergi Nasuh’a dahi mi diyor?
6. Serginin önemini kendi sözlerinizle açıklayın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir