11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 28 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 28 Sunshine CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 28 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 28 Sunshine

SAYFA 28 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Discussion Time
1What are the new trends among 11th grade students?
Trekking is the new trend 11th grade students.
2 What kind of things identify teenagers’ choices?
Energetic and funny things identifies them.
3 Do you think traveling is the best hobby a person can ever have? Why / Why not?
No it’s not because it can be dangerous.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Tartışma Süresi
1. 11. sınıf öğrencileri arasındaki yeni trendler nelerdir?
Trekking yeni trend 11. sınıf öğrencileri.
2 Gençlerin seçimlerini ne tür şeyler belirler?
Enerjik ve eğlenceli şeyler onları tanımlar.
3 Seyahat etmenin bir insanın sahip olabileceği en iyi hobi olduğunu düşünüyor musunuz? Neden / Neden olmasın?
Hayır, tehlikeli olabileceğinden değil.


12 Read the text and fill in the blanks with the vocabulary items from the box.

takes up
varied
satisfaction
encourage
interacting
leisure time

 

º 1st: Some people choose to travel as a means of education and experience. And some others never choose to visit historical churches, monasteries, castles and fortifications, libraries, etc. as they think it is a complete waste of time. Majority of these people may further say that one can read the account of these or see the films of the important places in the world. However, they certainly forget that touch of actuality gives a different type of sensation and
1. …satisfaction…. to mankind. º 2nd: Traveling may sound like an expensive hobby to most people, but it compensates the financial loss as it is worth every penny you spend. If a traveler has interest in life and its manifestations, that person can find much to keep oneself absorbed and happy. Most people claim that anyone can definitely find something of his own interest and studies if he 2. …takes up…………. traveling as a hobby. Some others also add that a traveler can definitely find everything that satisfies his intellectual desires while traveling. In the end, life depends on choices and these choices will shape what kind of a person you will become. º 3rd: As a hobby, traveling keeps us busy during 3. ……leisure time……….; it is the best method to make use of time. One cannot find satisfaction until he breaks from dull routine, physically and mentally. Traveling helps us to achieve this break by providing us with choices to make. At a new place, one is curious to know and eager to gather all the unknown information about the place which he has neither read nor heard before. Therefore, he gets thrills and surprises which keep the interest and enthusiasm alive and 4. …encourage…………. him to keep the journey on. º 4th: What’s more, while traveling, one comes across a number of people from 5. …varied…………. backgrounds and places. By 6. ……interacting………. with them, he comes to know about their heritages also. As a result, he increases his experience and power to understand others. Understanding human nature is, perhaps, the best part of education. Traveling satisfies all demands of a good hobby –

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12 Metni okuyun ve boşlukları kutudaki kelimelerle doldurun.

kadar sürer
çeşitli
memnuniyet
teşvik etmek
etkileşim
boş zaman

º 1: Bazı insanlar bir eğitim ve deneyim aracı olarak seyahat etmeyi seçerler. Bazıları ise tamamen zaman kaybı olduğunu düşündükleri için tarihi kiliseleri, manastırları, kaleleri ve surları, kütüphaneleri vs. ziyaret etmeyi asla tercih etmezler. Bu insanların çoğu ayrıca, bunların anlatılarını okuyabildiğini veya dünyanın önemli yerlerinin filmlerini görebileceğini söyleyebilir. Ancak, gerçeklik dokunuşunun farklı bir tür duyum verdiğini kesinlikle unutuyorlar ve
1. …memnuniyet…. insanlık için. º 2.: Seyahat etmek çoğu kişiye pahalı bir hobi gibi gelebilir, ancak harcadığınız her kuruşa değdiği için maddi kaybı telafi eder. Bir gezgin hayata ve onun tezahürlerine ilgi duyuyorsa, o kişi kendini meşgul edecek ve mutlu edecek çok şey bulabilir. Çoğu insan, eğer 2. …………… alırsa, herkesin kesinlikle kendi ilgi alanına giren bir şeyler bulabileceğini ve çalışabileceğini iddia eder. hobi olarak seyahat etmek. Bazıları da, bir gezginin seyahat ederken entelektüel arzularını tatmin eden her şeyi kesinlikle bulabileceğini de ekliyor. Sonuçta hayat seçimlere bağlıdır ve bu seçimler nasıl bir insan olacağınızı şekillendirecektir. º 3.: Hobi olarak seyahat etmek bizi meşgul eder 3. ……boş zaman……….; zamanı kullanmanın en iyi yoludur. Fiziksel ve zihinsel olarak sıkıcı rutinden kurtulana kadar kişi tatmin olamaz. Seyahat etmek, bize seçimler sunarak bu molayı elde etmemize yardımcı olur. Yeni bir yerde, kişi daha önce okumadığı ve duymadığı yer hakkında bilinmeyen tüm bilgileri öğrenmeye meraklı ve isteklidir. Bu nedenle ilgi ve coşkuyu canlı tutan, 4. …teşvik eden………… heyecan ve sürprizler yaşar. yolculuğuna devam etmesi için. º 4: Üstelik, seyahat ederken, 5’ten bir dizi insanla karşılaşılır. …çeşitli…………. arka planlar ve yerler. 6. ……etkileşimde………. onlarla birlikte, onların miraslarını da öğrenir. Sonuç olarak, başkalarını anlama konusundaki deneyimini ve gücünü arttırır. İnsan doğasını anlamak, belki de eğitimin en iyi yanıdır. Seyahat etmek, iyi bir hobinin tüm taleplerini karşılar – zihin, beden ve ruhla eğitim ve tazelenmeyi birleştirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir