11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 29 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 29 Sunshine CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 29 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 29 Sunshine

SAYFA 29 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the text again and match the paragraphs with the following main ideas

a. There are opposing ideas about traveling.
b. One of the benefits of traveling is meeting new people from different cultures.
c. Sometimes, it is necessary to break out of the routine.
d. There are more benefits of traveling compared to what you pay for it.

CEVAP: 1-4-3-2

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Metni tekrar okuyun ve paragrafları aşağıdaki ana fikirlerle eşleştirin

a. Seyahat etmekle ilgili karşıt fikirler var.
B. Seyahat etmenin faydalarından biri de farklı kültürlerden yeni insanlarla tanışmak.
C. Bazen rutinin dışına çıkmak gerekir.
NS. Bunun için ödediğinize kıyasla seyahat etmenin daha fazla faydası var.


14. Read the text again and answer the following questions.

1. Why do you think some people believe travelling to cultural or historical places is a waste of time? Do you agree with them? Why / Why not?
2. How does travelling satisfy a person intellectually?
3. What does the writer mean when he says “In the end, life depends on choices and these choices will shape what kind of a person you will become.”?
4. For a traveller, what is the significance of gathering all the unknown information about the place which he has neither read nor heard before?
5. What is the relationship between travelling and understanding other cultures?
6. Do you think people can feel more empathy for other people if they travel more? Explain.
7. Which characteristics do you think to identify people’s travel choices?
8. What are your preferences while travelling? Why?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

14. Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Sizce neden bazı insanlar kültürel veya tarihi yerlere seyahat etmenin zaman kaybı olduğuna inanıyor? Onlara katılıyor musun? Neden / Neden olmasın?
2. Seyahat etmek bir insanı entelektüel olarak nasıl tatmin eder?
3. Yazar, “Sonunda hayat seçimlere bağlıdır ve bu seçimler nasıl bir insan olacağınızı şekillendirecektir” derken ne demek istiyor?
4. Bir gezgin için, daha önce okumadığı ve duymadığı tüm bilinmeyen bilgileri toplamanın önemi nedir?
5. Seyahat etmek ve diğer kültürleri anlamak arasındaki ilişki nedir?
6. Sence insanlar daha fazla seyahat ederse diğer insanlar için daha fazla empati hissedebilir mi? Açıklamak.
7. Sizce insanların seyahat tercihlerini hangi özellikler belirliyor?
8. Seyahat ederken tercihleriniz nelerdir? Niye ya?


15. Discussion Time

1. Why do you think some people follow fashion?
2. Which one is more important: Wearing fashionable clothes or wearing clean and neat clothes?
3. Do you think fashion industry hurts animals and nature? How?

ANSWER

1. To look good
2. In my opinion clean and neath clothes.
3. Some of them does because they manufacture their furry clothes from real animal furs.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

15. Tartışma Süresi

1. Sizce neden bazı insanlar modayı takip ediyor?
2. Hangisi daha önemli: Modaya uygun giyinmek mi yoksa temiz ve düzenli giyinmek mi?
3. Moda endüstrisinin hayvanlara ve doğaya zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Nasıl?

CEVAPLAR

1. İyi görünmek
2. Bence temiz ve bakımlı giysiler.
3. Bazıları kürklü kıyafetlerini gerçek hayvan kürklerinden ürettikleri için yapıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir