11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 39 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 39 Silver Lining. 11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 39 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 39 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 39 Silver Lining

Listen again and match the events.
1. Marie’s family was poor……..
2. While Marie was working to earn money,……..
3. When Marie was a physics student at university,
4. Marie and her husband made great discoveries .
5. She was a young woman with two children……..
6. While she was doing experiments,……..

a. she was having a hard time.
b. she was exposed to radiation.
c. when she was a little girl.
d. while they were working in the lab.
e. Bronya was attending university.
f. when her husband died.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Tekrar dinleyin ve olayları eşleştirin.
1. Marie’nin ailesi fakirdi……..
2. Marie para kazanmak için çalışırken,……..
3. Marie üniversitede fizik öğrencisiyken,
4. Marie ve kocası harika keşifler yaptı.
5. İki çocuklu genç bir kadındı……..
6. Deneyler yaparken,……..

a. zor zamanlar geçiriyordu.
B. radyasyona maruz kaldı.
C. küçük bir kızken.
NS. onlar laboratuvarda çalışırken.
e. Bronya üniversiteye gidiyordu.
F. kocası öldüğünde.


6 Work in pairs and talk about the scientists below. Use the prompts and the sequence words first of all, secondly, then, after, before, later, finally in your speech.

e.g. Aziz Sancar was born into a poor, crowded family. He had a very difficult life when he was a child. First of all, he had illiterate parents and …

Aziz Sancar
be born into a poor, crowded family
have illiterate parents
study in a small town until university
successfully graduate from the Medical Faculty of İstanbul University
do his medical practice in poor conditions
win TÜBİTAK scholarship to study Biochemistry in the USA
specialise in DNA repair
win the Nobel Prize in Chemistry in 2015

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6 Çiftler halinde çalışın ve aşağıdaki bilim adamları hakkında konuşun. Konuşmanızda önce komutları ve kelimeleri sıralayın, sonra, sonra, sonra, önce, sonra, son olarak.

Örneğin. Aziz Sancar fakir, kalabalık bir ailede dünyaya geldi. Çocukken çok zor bir hayatı oldu. Her şeyden önce, okuma yazma bilmeyen ebeveynleri vardı ve…

Aziz Sancar
fakir, kalabalık bir ailede doğmak
okuma yazma bilmeyen ebeveynlere sahip olmak
üniversiteye kadar küçük bir kasabada okumak
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden başarıyla mezun oldu
tıbbi uygulamasını kötü koşullarda yapmak
ABD’de Biyokimya okumak için TÜBİTAK bursu kazanın
DNA onarımında uzmanlaşmak
2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmak


John Nash
be born into an educated family be an introvert child
parents support him to gain the best education
graduate from the university with a master’s degree at the age of 19
have his own theories in mathematics
become paranoid schizophrenia when teaching at Princeton University
stay in hospitals for a long time
win the Nobel Prize in Economics in 1994

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

John Nash
eğitimli bir ailede doğmak, içine kapanık bir çocuk olmak
ebeveynleri onu en iyi eğitimi alması için destekliyor
19 yaşında yüksek lisans derecesi ile üniversiteden mezun olmak
matematikte kendi teorileri var
Princeton Üniversitesi’nde ders verirken paranoyak şizofreni olmak
uzun süre hastanelerde kalmak
1994 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanmak


a. How do you help yourself when you go through hard times? Tick the true statements for you.
I usually stay positive whatever happens.
I ask for help from my parents.
I create an action plan and move forward.
I believe that I can’t control everything and just let it go.
I usually think that there is a silver lining in each difficult time.

b. Think of a hard time you have experienced. Then share it with your friends.
1. What happened?
2. When did it happen?
3. How did you feel?
4. What did you do?
5. Did you ask for help?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a. Zor zamanlardan geçtiğinizde kendinize nasıl yardım edersiniz? Sizin için doğru ifadeleri işaretleyin.
Genelde ne olursa olsun pozitif kalırım.
Ebeveynlerimden yardım istiyorum.
Bir eylem planı oluşturuyorum ve ilerliyorum.
Her şeyi kontrol edemeyeceğime ve akışına bırakamayacağıma inanıyorum.
Genelde her zor zamanın bir gümüş astarı olduğunu düşünürüm.

B. Yaşadığınız zor bir zamanı düşünün. Ardından arkadaşlarınızla paylaşın.
1. Ne oldu?
2. Ne zaman oldu?
3. Nasıl hissettiniz?
4. Ne yaptın?
5. Yardım istediniz mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir