11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 42 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 42 Silver Lining . 11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa  40 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 42 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 42 Silver Lining

SAYFA 42 ÇEVİRİSİ

DID YOU KNOw?
Read the facts about Olympics, the Oscars and FIFA World Cup. Place the following facts in the missing parts.
1. The length of the red carpet at the Dolby Theatre, where the ceremonies are held, is 152.4 metres.
2. In 1950, India dropped out of the tournaments when they weren’t allowed to play barefoot.
3. The five rings represent Africa, Asia, Australia, Europe, and the Americas.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Biliyor musun?
Olimpiyatlar, Oscarlar ve FIFA Dünya Kupası hakkındaki gerçekleri okuyun. Aşağıdaki gerçekleri eksik kısımlara yerleştirin.
1. Törenlerin yapıldığı Dolby Theatre’daki kırmızı halının uzunluğu 152,4 metredir.
2. 1950’de Hindistan, çıplak ayakla oynamalarına izin verilmeyince turnuvalardan çekildi.
3. Beş halka Afrika, Asya, Avustralya, Avrupa ve Amerika’yı temsil eder.


OLYMPICS
The first recorded ancient Olympic Games were held in 776 B.C. as a religious festival. And the first Summer Olympic Games were held in 1896 in Athens, Greece.
Since 1913 the gold and silver Olympic medals have been made out of 92.5% silver, and the gold medals should be plated with at least six grams of gold. Because of World War I and World War II, there were no Olympic Games in 1916, 1940 or 1944.
The first Olympic Games televised worldwide was the Rome Olympics in 1960.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

OLİMPİYATLAR
İlk kaydedilen antik Olimpiyat Oyunları MÖ 776’da yapıldı. dini bayram olarak Ve ilk Yaz Olimpiyat Oyunları 1896’da Yunanistan’ın Atina kentinde yapıldı.
1913’ten beri altın ve gümüş Olimpiyat madalyaları %92,5 gümüşten yapılmıştır ve altın madalyalar en az altı gram altınla kaplanmalıdır. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1916, 1940 veya 1944’te Olimpiyat Oyunları yoktu.
Dünya çapında televizyonda yayınlanan ilk Olimpiyat Oyunları, 1960 yılındaki Roma Olimpiyatlarıydı.


THE OSCARS
1. The Academy Awards, also known as the Oscars, first took place at a private dinner for about 270 people in 1929.
2. The Oscar statuette is 34 centimetres tall and 3.5 kg.
3. Walt Disney won 22 Academy Awards from 59 nominations, and holds the record for most Academy Awards in history.
4. Ben-Hur, Titanic, and The Lord of the Rings: The Return of the King are the most successful films in Oscar history, each winning 11 Oscars.
5.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

OSCARLAR
1. Oscar olarak da bilinen Akademi Ödülleri, ilk olarak 1929’da yaklaşık 270 kişilik özel bir akşam yemeğinde gerçekleşti.
2. Oscar heykelciği 34 cm boyunda ve 3.5 kg.
3. Walt Disney, 59 aday arasından 22 Akademi Ödülü kazandı ve tarihteki çoğu Akademi Ödülü rekorunu elinde tutuyor.
4. Ben-Hur, Titanic ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Oscar tarihinin her biri 11 Oscar kazanan en başarılı filmleridir.
5.


FIFA WORLD CUP
1. The World Cup tournament, which is put on by FIFA every 4 years, is the most widely viewed sporting event in the world.
2. The winning nation has the original trophy, made of 6.175 kg solid gold, until the celebrations are över. Then they take home a cheaper replica that is just gold-plated
3. Brazil has won the most titles with 5 wins out of 20 tournaments.
4. The winner of 2018 World Cup in Russia takes home $50 million.
5.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

FIFA DÜNYA KUPASI
1. FIFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası turnuvası, dünyanın en çok izlenen spor etkinliğidir.
2. Kazanan ülke, kutlamalar bitene kadar 6.175 kg som altından yapılmış orijinal kupaya sahip olur. Sonra eve sadece altın kaplama daha ucuz bir kopya alırlar.
3. Brezilya, 20 turnuvadan 5 galibiyetle en fazla şampiyonluğu kazandı.
4. Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nın galibi 50 milyon doları evine götürüyor.
5.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.