11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50, 51 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50, 51 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 50, 51 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50, 51 MEB Silver Lining

SAYFA 49 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Where should we look for the key to success?
In the lives of great people or in childhood dreams?
How do you think some people took it to extremes?
Is it really hard to reach success as it seems?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Başarının anahtarını nerede aramalıyız?
Harika insanların hayatlarında mı yoksa çocukluk hayallerinde mi?
Sence bazı insanlar bunu aşırıya kaçtı?
Başarıya göründüğü gibi ulaşmak gerçekten zor mu?


SAYFA 50 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Listening & Speaking
1 Tick the childhood dreams you wished when you were a child and add two more. Then give your reasons.

to be famous
to fly
to live in a castle
to go to space
to become an adult
to be a scientist
to fnd a hidden treasure
to help the poor

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Dinleme ve Konuşma
1 Çocukken dilediğiniz çocukluk hayallerini işaretleyin ve iki tane daha ekleyin. O halde nedenlerinizi söyleyin.

ünlü olmak
uçmak
bir kalede yaşamak
uzaya gitmek
yetişkin olmak
bilim adamı olmak
gizli bir hazine bulmak
fakirlere yardım etmek


2 Read and talk about the childhood dreams of the celebrities below. Then, match them with their photos.

1. “Anyone who has spent any time in space will love it for the rest of their lives. I achieved my childhood dream of the sky.”
2. “As I always wanted to be a famous author, I began writing and selling monster stories at an early age. I also wrote stories about a mythical kingdom of my pet turtles in toy castles.”
3. “At a young age, I told my parents about my decision to study medicine. And since then I’ve believed what I did in the past is not enough, there is also the future.”
4. “After I visited the İstanbul Archaeological Museum at the age of seven, I put all my mother’s jewellery in a drawer. Then, I went outside to play ‘museum game’ with my friends. As you can guess, it didn’t last long.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 Aşağıdaki ünlülerin çocukluk hayallerini okuyun ve konuşun. Ardından fotoğraflarıyla eşleştirin.

1. “Uzayda herhangi bir zaman geçirmiş olan herkes hayatının geri kalanında onu sevecektir. Çocukluk hayalimi gökyüzü ile gerçekleştirdim. “
2. “Her zaman ünlü bir yazar olmak istediğim için, küçük yaşta canavar hikayeleri yazmaya ve satmaya başladım. Ayrıca oyuncak kalelerdeki evcil kaplumbağalarımın efsanevi krallığı hakkında hikayeler de yazdım. “
3. “Küçük yaşta, tıp eğitimi alma kararımı aileme anlattım. Ve o zamandan beri geçmişte yaptığımın yeterli olmadığına inanıyorum, gelecek de var. “
4. “Yedi yaşında İstanbul Arkeoloji Müzesini gezdikten sonra annemin tüm mücevherlerini bir çekmeceye koydum. Sonra arkadaşlarımla “müze oyunu” oynamak için dışarı çıktım. Tahmin edebileceğiniz gibi, uzun sürmedi.


SAYFA 51 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 Work in pairs. Fill in the blanks with the words below to make true statements about Sunay Akın

1. He was born in Trabzon in 1962.
2. His father was a tailor and his frst toys were buttons.
3. He is the founder of İstanbul Toy Museum.
4. Moon Thief is the name of his book published in 2009.
5. Two life-size giraffes stand at the front of the İstanbul.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 İkili çalışın. Sunay Akın hakkında doğru açıklamalar yapmak için boşlukları aşağıdaki kelimelerle doldurun

1. 1962 yılında Trabzon’da doğdu.
2. Babası bir terziydi ve ilk oyuncakları düğmelerdi.
3. İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kurucusudur.
4. Moon Thief, 2009 yılında yayınlanan kitabının adıdır.
5. İstanbul’un ön tarafında gerçek boyutta iki zürafa var.


4 Track 22 Listen to the conversation with Sunay Akın and choose the correct option.

1. Sunay Akın’s favourite quote is … .
a. “Impossible is nothing” Mohammad Ali
b. “If you can dream it, you can do it” Walt Disney
c. “Nothing is impossible, the word itself says; I’m possible” Audrey Hepburn

2. Success is not a coincidence because … .
a. it requires blood, sweat and tears
b. you have to be lucky
c. it requires imagination

3. Mustafa Kemal always had … with him
throughout his life .
a. his uniform
b. his neighbours
c. his books

4. According to Moltalcini, the most important thing is … .
a. following our dreams in life
b. leaving a message behind us
c. thinking of other people

5. What led Sunay Akın to open İstanbul Toy Museum was … .
a. his museum game as a kid
b. a photo of his childhood
c. a toy called Neptune

6. When he found Neptune in an antique shop in Germany, … .
a. he had cried
b. he had put it next to his photo
c. he was 42

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Parça 22 Sunay Akın ile konuşmayı dinleyin ve doğru seçeneği seçin.

1. Sunay Akın’ın en sevdiği alıntı ….
a. “İmkansız hiçbir şeydir” Mohammad Ali
b. “Hayal edebiliyorsan, yapabilirsin” Walt Disney
c. “Hiçbir şey imkansız değildir, kelimenin kendisi diyor; Ben mümkünüm ”Audrey Hepburn

2. Başarı tesadüf değildir çünkü ….
a. kan, ter ve gözyaşı gerektirir
b. şanslı olmalısın
c. hayal gücü gerektirir

3. Mustafa Kemal’in yanında …
hayatı boyunca .
a. onun üniforması
b. komşuları
c. onun kitapları

4. Moltalcini’ye göre en önemli şey ….
a. hayattaki hayallerimizi takip etmek
b. arkamızda bir mesaj bırakmak
c. diğer insanları düşünmek

5. Sunay Akın’ı İstanbul Oyuncak Müzesi açmaya iten şey … oldu.
a. çocukken yaptığı müze oyunu
b. çocukluğunun bir fotoğrafı
c. Neptün adlı bir oyuncak

6. Neptün’ü Almanya’da bir antika dükkanında bulduğunda, ….
a. ağlamıştı
b. fotoğrafının yanına koymuştu
c. o 42 yaşındaydı


5 Match the underlined words with their substitutes

1. You can achieve your dreams when you believe so.
2. Success is not a coincidence.
3. Walt Disney was one of the most gifted people in the past.
4. Young Mustafa dreamt of an impressive school uniform.
5. He was a diligent student during his school years.

a. hard-working
b. realise
c. admirable
d. talented
e. luck

6 Work in pairs. Share your childhood experiences. Ask and answer the questions below.

1. What was your favourite toy?
2. How did you play with it?
3. Do you still have it?
4. Did you ever wish for a toy you could never have?
5. How would you feel if you could have it years later?

7 Choose a celebrity / an author / an actor, etc. Then, search about his / her childhood to share with your classmates.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 Altı çizili kelimeleri yedekleriyle eşleştirin

1. İnandığınız zaman hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
2. Başarı tesadüf değildir.
3. Walt Disney geçmişte en yetenekli kişilerden biriydi.
4. Genç Mustafa etkileyici bir okul üniforması hayal etti.
5. Okul yıllarında gayretli bir öğrenciydi.

a. Çalışkan
b. farkına varmak
c. takdire şayan
d. yetenekli
e. şans

6 İkili çalışın. Çocukluk deneyimlerinizi paylaşın. Aşağıdaki soruları sorun ve cevaplayın.

1. En sevdiğin oyuncak neydi?
2. Onunla nasıl oynadınız?
3. Hâlâ sende var mı?
4. Hiç sahip olamayacağınız bir oyuncak dilediniz mi?
5. Yıllar sonra sahip olsaydınız nasıl hissederdiniz?

7 Bir ünlü / yazar / oyuncu vb. Seçin. Ardından, sınıf arkadaşlarınızla paylaşmak için çocukluğunu araştırın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir