11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 55 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 55 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 55 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 55 MEB Silver Lining

SAYFA 55 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Culture Corner
A. Do you know the creators of these world-famous masterpieces? Complete the descriptions of them with the names of the artists given.
B. Read about the famous artworks. Which one is your favourite? Explain why

Michelangelo Leonardo da Vinci Van Gogh Auguste Rodin Pablo Picasso

1. The Mona Lisa, the best known art work of all times, is a half-length portrait of a woman by the Italian artist Leonardo da Vinci. It was painted between 1503 and 1506. It has been on display at the Louvre Museum in Paris, France since 1797.

2. David is a masterpiece of the Renaissance sculpture. It is created between 1501 and 1504 by Michelangelo. The statue can be seen in The Academia Gallery, in Florence, Italy.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Kültür Köşesi
A. Bu dünyaca ünlü şaheserlerin yaratıcılarını tanıyor musunuz? Açıklamalarını, verilen sanatçıların isimleri ile tamamlayınız.
B. Ünlü sanat eserleri hakkında okuyun. Senin favorin hangisi? Sebebini açıkla

Michelangelo Leonardo da Vinci Van Gogh Auguste Rodin Pablo Picasso

1. Tüm zamanların en iyi bilinen sanat eseri olan Mona Lisa, İtalyan sanatçı Leonardo da Vinci’nin yarım boy bir kadın portresi. 1503 ile 1506 yılları arasında boyanmıştır. 1797’den beri Fransa, Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir.

2. David, Rönesans heykelinin bir başyapıtıdır. Michelangelo tarafından 1501 ile 1504 yılları arasında oluşturulmuştur. Heykel İtalya’nın Floransa kentindeki The Academia Gallery’de görülebilir.


3. The Starry Night, Van Gogh’s one of the finest works, was painted in June 1889. It depicts a view of an idealized village just before sunrise. It has been in the permanent collection of the Museum of Modern Art in New York City, the USA since 1941.

4. The Thinker is a bronze sculpture by Auguste Rodin. The work shows an over life-size male fgure sitting on a rock. He looks in deep thoughts with his chin on his hand. It is often used as an
image to represent philosophy. Rodin made the frst small plaster version around 1880. The frst large-scale bronze casting was finished in 1902. It is in Rodin Museum in Paris, France.

5. Guernica is one of the most famous paintings in the world. It is in Reina Sofa Museum, Madrid, painted by Spanish artist Pablo Picasso. He completed it in 1937. The painting, which uses a palette of gray, black, and white, is believed to be one of the most moving and powerful anti-war paintings in history. It shows the suffering of people by the bombing of Guernica, a village in northern Spain.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Van Gogh’un en iyi eserlerinden biri olan Yıldızlı Gece, Haziran 1889’da boyanmıştır. Gün doğumundan hemen önce idealize edilmiş bir köyün görüntüsünü tasvir etmektedir. 1941’den beri ABD New York City’deki Museum of Modern Art’ın kalıcı koleksiyonunda yer almaktadır.

4. Düşünür, Auguste Rodin’in bronz bir heykelidir. Eser, bir kayanın üzerinde oturan gerçek boyutta bir erkek figürünü gösteriyor. Elinde çenesiyle derin düşüncelere bakıyor. Genellikle bir
felsefeyi temsil eden görüntü. Rodin, ilk küçük alçı versiyonunu 1880 civarında yaptı. İlk büyük ölçekli bronz döküm 1902’de tamamlandı. Fransa, Paris’teki Rodin Müzesi’ndedir.

5. Guernica, dünyanın en ünlü resimlerinden biridir. İspanyol sanatçı Pablo Picasso tarafından boyanmış, Madrid’deki Reina Sofa Müzesi’ndedir. 1937’de tamamladı. Gri, siyah ve beyazdan oluşan bir paletin kullanıldığı tablonun tarihin en hareketli ve güçlü savaş karşıtı resimlerinden biri olduğuna inanılıyor. İspanya’nın kuzeyinde bir köy olan Guernica’nın bombalanmasıyla insanların çektiği acıyı gösteriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir