11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 61, 62, 63 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 61, 62, 63 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 61, 62, 63 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 61, 62, 63 MEB Silver Lining

SAYFA 61 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Have you ever had a wish come true at last?
Do you really want all your wishes to come true?
What would you change if you could go back to the past?
Which moment would you like to live anew?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Hiç sonunda bir dileğin gerçekleşti mi?
Gerçekten tüm dileklerinizin gerçekleşmesini istiyor musunuz?
Geçmişe dönebilseydin neyi değiştirirdin?
Hangi anı yeniden yaşamak istersiniz?


SAYFA 62 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 a. Look at the habits below and tick the bad ones.
1. interrupting people
2. establishing good sleeping routine
3. cracking your knuckles
4. biting your nails
5. flossing your teeth regularly
6. snacking too much

b. Work in pairs. Discuss the effects of bad habits in exercise 1a with your partner.

I think interrupting someone while she / he is talking is a bad habit. It may be annoying and you can be considered as a rude person.

Yes you’re right. Also, it may harm your personal relationships.

2 How can you break a bad habit? Tick the statements which are true for you. Explain why you’ve chosen them.

I talk to an adult / a friend.
I take medical help.
I attend a seminar / workshop.
I call an advisor.

3 You are about to listen to three teenagers talking to Aunt Dorothy in a radio programme. Look at the photos and guess the bad habits they are talking about.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 A. Aşağıdaki alışkanlıklara bakın ve kötü olanları işaretleyin.
1. insanların sözünü kesmek
2. iyi bir uyku rutini oluşturmak
3. parmak eklemlerinizi kırmak
4. tırnaklarını yemek
5. düzenli olarak diş ipi kullanmak
6. çok fazla atıştırma

b. İkili çalışın. Eşinizle egzersiz 1a’daki kötü alışkanlıkların etkilerini tartışın.

Birisinin konuşurken sözünü kesmek bence kötü bir alışkanlık. Can sıkıcı olabilir ve kaba biri olarak değerlendirilebilirsiniz.

Evet haklısın. Ayrıca kişisel ilişkilerinize zarar verebilir.

2 Kötü bir alışkanlığı nasıl kırabilirsiniz? Sizin için doğru olan ifadeleri işaretleyin. Neden onları seçtiğinizi açıklayın.

Bir yetişkinle / bir arkadaşla konuşuyorum.
Tıbbi yardım alıyorum.
Bir seminere / çalıştaya katılıyorum.
Bir danışman arıyorum.

3 Bir radyo programında Dorothy Teyze ile konuşan üç genci dinlemek üzeresiniz. Fotoğraflara bakın ve bahsettikleri kötü alışkanlıkları tahmin edin.


SAYFA 63 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 􀂔 Track 29 Listen to the radio programme and tick the correct information.

1. Aunt Dorothy wishes Amy had decided to stop snacking before getting sick.
2. Amy wishes she had called Aunt Dorothy before.
3. Aunt Dorothy wishes Harry had called his friends and apologised.
4. Harry wishes he hadn’t pulled his hair.
5. Aunt Dorothy wishes Paula had stayed in the shade.
6. Aunt Dorothy wishes Paula had worn a hat while sunbathing.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 􀂔 Parça 29 Radyo programını dinleyin ve doğru bilgileri işaretleyin.

1. Dorothy Teyze Amy’nin hastalanmadan önce atıştırmayı bırakmasını diledi.
2. Amy, daha önce Dorothy Teyze’yi aramış olmayı diler.
3. Dorothy Teyze, Harry’nin arkadaşlarını aramasını ve özür dilemesini ister.
4. Harry saçını çekmemiş olmayı diledi.
5. Dorothy Teyze, Paula’nın gölgede kalmasını diledi.
6. Dorothy Teyze, Paula’nın güneşlenirken şapka takmasını diledi.


5 􀂔 Track 30 Listen again and choose the correct options.

1. If Amy hadn’t had an eating problem, …
a. she would be unhealthy.
b. she wouldn’t have called Aunt Dorothy.
2. If Amy had realised she had eaten too much, …
a. she wouldn’t have spent a day at a hospital.
b. she would have been sick.
3. If Harry hadn’t spent too much time online, …
a. he will meet his friends.
b. he wouldn’t have forgotten to meet his real friends.
4. If Harry had remembered to meet his friends, …
a. he wouldn’t have felt stressed.
b. he would have become a social media addict.

5. If Paula had applied sunscreen, …
a. she would have suntan.
b. she wouldn’t have had burns.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Parça 30 Tekrar dinleyin ve doğru seçenekleri seçin.

1. Amy’nin yeme sorunu olmasaydı…
a. o sağlıksız olurdu.
b. Dorothy Teyze’yi aramazdı.
2. Amy çok fazla yediğini fark etmişse,…
a. hastanede bir gün geçirmezdi.
b. hasta olurdu.
3. Harry çevrimiçi olarak çok fazla zaman geçirmemiş olsaydı,…
a. arkadaşlarıyla buluşacak.
b. gerçek arkadaşlarıyla tanışmayı unutmazdı.
4. Harry arkadaşlarıyla buluşmayı hatırlamış olsaydı,…
a. kendini stresli hissetmezdi.
b. bir sosyal medya bağımlısı olacaktı.

5. Paula güneş kremi uygulamışsa, …
a. güneşlenirdi.
b. Yanıkları olmayacaktı.


6 a. Work in pairs. Talk about a past event you regret about. Ask and answer the questions.

1. What happened?
2. When did it happen?
3. What did you do?
4. What did you wish to happen instead?
b. Tell your friend’s experience to the class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6 a. İkili çalışın. Pişman olduğunuz geçmiş bir olay hakkında konuşun. Soruları sor ve cevapla.

1. Ne oldu?
2. Ne zaman oldu?
3. Ne yaptın?
4. Bunun yerine ne olmasını dilediniz?
b. Arkadaşınızın deneyimini sınıfa anlatın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir