11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 65 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 65 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 65 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 65 MEB Silver Lining

SAYFA 65 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 & Read the e-mails and underline the sentences with wish, regret or unreal past expressions.

4 a. Work in pairs. Read the e-mails again and answer the following questions. Student A: Read
Magda’s letter. / Student B: Read Mrs Leeds’s letter.
1. Why is she writing the letter?
2. How does she feel while writing the letter?
3. What does she think about teenagers?
4. What does she wish now?
5. What does she thank for?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 & E-postaları okuyun ve dilek, pişmanlık veya gerçek dışı geçmiş ifadeler ile cümlelerin altını çizin.

4 a. İkili çalışın. E-postaları tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın. Öğrenci A: Oku
Magda’nın mektubu. / Öğrenci B: Bayan Leeds’in mektubunu okuyun.
1. Mektubu neden yazıyor?
2. Mektubu yazarken nasıl hissediyor?
3. Gençler hakkında ne düşünüyor?
4. Şimdi ne istiyor?
5. Ne için teşekkür ediyor?


b. Ask and answer the questions from “exercise a” to find about your friend’s mail.

5 Complete the sentences using the highlighted words in the e-mails. Make necessary changes.
1. My theatre trainer wished I had memoried my lines before the rehearsal.
2. She wishes her brother worked on his English pronunciation now to pass the speaking test.
3. I wish you had showed up yesterday to see the film with us.
4. If Luke’s mother had reminded him the time of the match, he wouldn’t have missed it.
5. If you had intended to help the people in need, everybody in class would have supported you.
6. The director wished the actor’s skill had tırned into a good performance after rehearsing so much.
7. The girls wish their team hadn’t lost heart in the first 20 minutes of the game. They lost the match.
8. The little boy wishes his mother didn’t realise his imaginary friend.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b. Arkadaşınızın postasını bulmak için “egzersiz a” daki soruları sorun ve yanıtlayın.

5 E-postalarda vurgulanan kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayın. Gerekli değişiklikleri yapın.
1. Tiyatro eğitmenim provadan önce repliklerimi ezberlememi diledi.
2. Kardeşinin konuşma testini geçmek için şimdi İngilizce telaffuzu üzerinde çalışmasını diliyor.
3. Keşke dün bizimle birlikte filmi görmeye gelseydin.
4. Luke’un annesi ona maçın zamanını hatırlatmış olsaydı, bunu kaçırmazdı.
5. İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmeyi planlamış olsaydın, sınıftaki herkes seni desteklerdi.
6. Yönetmen, bu kadar prova yaptıktan sonra oyuncunun becerisinin iyi bir performansa dönüşmesini diledi.
7. Kızlar maçın ilk 20 dakikasında takımlarının gönlünü kaybetmemiş olmasını dilerler. Maçı kaybettiler.
8. Küçük çocuk, annesinin hayali arkadaşının farkına varmamasını diliyor.


Dear Magda,
When I received your email, I read it all in one breath. I am retired now and I miss those years. So your letter made me feel the satisfaction of being a teacher again. I wanted you to know my feelings as well. Please don’t be ashamed; you were only a teenager.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sevgili Magda,
E-postanızı aldığımda hepsini tek nefeste okudum. Şimdi emekliyim ve o yılları özlüyorum. Yani mektubunuz bana yeniden öğretmen olmanın memnuniyetini hissettirdi. Senin de hislerimi bilmeni istedim. Lütfen utanmayın; sen sadece bir gençtin.

Eminim kimsenin kalbini kırma niyetinde değildin. Bu kadar deneyimsiz olmasaydın, kolayca hata yapmazdın. Senin gibi birçok öğrenciyle tanıştım ve onlara kendi yollarını bulmaları için ilham vermeye çalıştım. Yeterince sabırlı olmasaydım, senin gibi yetenekli kişilere liderlik edemezdim. Sonuçta, öğrencilerim yanlış bir şey yaptığında, bunu ciddiye almadım çünkü hata yapmasalardı, hayatın kendisini öğrenemezlerdi.

Benim de pişmanlıklarım var. Çalışma arzunuz olmadığında, keşke sizi daha çok yönlendirseydim. Motivasyonunuzu kaybettiğinizde, keşke devam etmeniz için sizi cesaretlendirmek için daha fazla şansım olsaydı. Ve tabii ki öğrencilerimin başarısızlık korkusunun gerçek bir başarıya dönüşmesini diliyorum.

Bunca yıldan sonra beni hatırladığınız için teşekkür etmek istiyorum. 
Virginia Leeds

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir