11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 67 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 67 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 67 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 67 MEB Silver Lining

SAYFA 67 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

high school regrets
If you are in high school, it is not always easy to make the best decisions because the period of learning about yourself is still in progress. However, if you receive some advice from the people who have already experienced similar difficulties, you can learn how to avoid them. Why do we all have similar regrets? Because people who are in the same period of a life journey tend to make similar mistakes. If you don’t want to regret your high school years, these tips will help you.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

lise pişmanlıkları
Lisedeyseniz, en iyi kararları vermek her zaman kolay değildir, çünkü kendiniz hakkında öğrenme süreci hala devam etmektedir. Bununla birlikte, benzer zorlukları daha önce yaşamış insanlardan bazı tavsiyeler alırsanız, onlardan nasıl kaçınacağınızı öğrenebilirsiniz. Neden hepimizin benzer pişmanlıkları var? Çünkü bir yaşam yolculuğunun aynı döneminde olan insanlar benzer hatalar yapma eğilimindedir. Lise yıllarınızdan pişmanlık duymak istemiyorsanız, bu ipuçları size yardımcı olacaktır.


1- I WISH I HAD STUDIED HARDER!
We all have lazy moments but after graduating from high school, we realise that we should have studied hard during high school. You will get used to hearing the same sentences from the elder ones:“If I had studied regularly for the university entrance exams, I would have got into my dream university!’’ So, do your best when you are able to do!

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1- DAHA ÇOK ÇALIŞMIŞ OLSAYDI KEŞKE!
Hepimiz tembel anlar yaşıyoruz ama liseden mezun olduktan sonra lise yıllarında çok çalışmamız gerektiğini anlıyoruz. Yaşlılardan aynı cümleleri duymaya alışacaksınız: “Eğer üniversiteye giriş sınavları için düzenli olarak çalışmış olsaydım, hayalimdeki üniversiteye girirdim!” O halde, yapabildiğiniz zaman elinizden gelenin en iyisini yapın!


2- I WISH I HADN’T DELAYED MY WORKS!

Unfortunately, it is one of the most common habits among the high school students. Nearly all students have to deal with it. Do you remember how many times you left your homework to the last minute? Or, haven’t you delayed studying for the exams until the last minute? Don’t forget that being punctual and programmed is a must for the students.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2- KEŞKE İŞLERİMİ GECİKTİRMEMİŞ OLSAM!

Maalesef lise öğrencileri arasında en yaygın alışkanlıklardan biridir. Neredeyse tüm öğrenciler bununla başa çıkmak zorunda. Son dakikaya kaç kez ödevini bıraktığını hatırlıyor musun? Ya da sınavlara çalışmayı son dakikaya kadar ertelemediniz mi? Dakik ve programlı olmanın öğrenciler için bir zorunluluk olduğunu unutmayın.


3-I WISH I HAD MADE MORE FRIENDS!
Also, making friends with only a few people and insisting on staying in the same social circle can be a typical high school regret. If you form connections with the people who are outside of your friend circle, you can realise that there are many interesting people around you. What are the other comm on high school regrets can you talk about?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3-KEŞKE DAHA FAZLA ARKADAŞ OLSAM!
Ayrıca, sadece birkaç kişiyle arkadaş olmak ve aynı sosyal çevrede kalmakta ısrar etmek, tipik bir lise pişmanlığı olabilir. Arkadaş çevrenizin dışındaki insanlarla bağlantılar kurarsanız, çevrenizde pek çok ilginç insan olduğunu fark edebilirsiniz.

Lise pişmanlıklarıyla ilgili diğer iletişimler nelerden bahsedebilirsin?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir