11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 68 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 68 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 68 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 68 MEB Silver Lining

SAYFA 68 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a. Look at the statements below and guess whether they are true (T) or false (F).

1. A hacker is a person who makes furniture by an axe. T
2. First hacking in Hollywood was in a film in 1973.T
3. Someone broke into US Defense computers to find files about aliens.F
4. A hacker broke into a software system less than 10 seconds.T
5. A hacker built a giant sunscreen in space to hack the planet’s climate.F

 

b. Work in pairs. Discuss the reasons why you think these options are true.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

a. Aşağıdaki ifadelere bakın ve bunların doğru (T) veya yanlış (F) olduğunu tahmin edin.

1. Bilgisayar korsanı, mobilyayı baltayla yapan kişidir. T
2. Hollywood’da ilk hackleme 1973’te bir filmde yapıldı.
3. Birisi uzaylılarla ilgili dosyaları bulmak için ABD Savunma bilgisayarlarına girdi.
4. Bir bilgisayar korsanı, bir yazılım sistemine 10 saniyeden daha kısa sürede girdi.
5. Bir bilgisayar korsanı, gezegenin iklimini hacklemek için uzayda dev bir güneş kremi yaptı.F

b. İkili çalışın. Bu seçeneklerin neden doğru olduğunu düşündüğünüzün nedenlerini tartışın.


2 Use the words below to complete the sentences. Then guess and tick the ones you may hear in the listening section.

1. CYBERLAW organises the rules and regulations in the techno-world.
2. A cybercriminal commits various crimes and steals precious information.
3. cybersecurity is really important to protect companies’ important data.
4. A cyberbully gives harm especially to the kids via Internet.
5. cyberattack can be prevented with special virus programmes.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 Cümleleri tamamlamak için aşağıdaki kelimeleri kullanın. Ardından dinleme bölümünde duyabileceklerinizi tahmin edin ve işaretleyin.

1. CYBERLAW tekno dünyadaki kuralları ve düzenlemeleri düzenler.
2. Bir siber suçlu, çeşitli suçlar işler ve değerli bilgileri çalar.
3. Siber güvenlik, şirketlerin önemli verilerini korumak için gerçekten önemlidir.
4. Siber zorbalık, özellikle internet üzerinden çocuklara zarar vermektedir.
5. Özel virüs programları ile siber saldırı önlenebilir.


4 􀂔 Track 33 Listen to the interview with a former security consultant and choose the correct options

1. While spreading information tecnology, we come across new crimes.
2. Before he was a security consultant, Jones gave up his illegal job.
3. As a consultant, his job involved testing the security systems of companies.
4. If he hadn’t been experienced, he couldn’t have protected the companies from cyberattacks
5. His job would have been riskier if he hadn’t carried a letter of authorisation
6. Workers should be cautious with every e-mail

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 􀂔 Parça 33 Eski bir güvenlik danışmanıyla yapılan röportajı dinleyin ve doğru seçenekleri seçin

1. Bilgi teknolojisini yayarken yeni suçlarla karşılaşıyoruz.
2. Jones, güvenlik danışmanı olmadan önce yasadışı işini bıraktı.
3. Bir danışman olarak görevi, şirketlerin güvenlik sistemlerini test etmekti.
4. Deneyimli olmasaydı, şirketleri siber saldırılardan koruyamazdı
5. Yetki mektubu taşımasaydı işi daha riskli olurdu
6. Çalışanlar her e-postada dikkatli olmalıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir