11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 71 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 71 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 71 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 71 MEB Silver Lining

SAYFA 71 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 & Read the stories again. Choose the correct options.

1. The attacks of hackers are …b… .
a. beneficial for people
b. illegal and end with penalties
c. monitored by governments

2. Nevil Maskelyne set up a plan to …b… .
a. steal the method of Marconi’s device
b. make fun of his rival
c. send Marconi to jail

3. The hackers ….a.. .
a. sold the fast food company to its rival
b. didn’t let the owners take the account back
c. stole the social account of a fast food company although it was one of the biggest ones

4. While the drivers were on the road in San Francisco, ….a.. .
a. they saw an extraordinary road sign
b. they saw a Godzilla attack
c. they had serious accidents because of a road sign

5. Intelligence service of a country …c.. .
a. attacked the computer systems for fun
b. changed the system to learn nuclear facilities
c. wanted to play rock&roll at night

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 & Hikayeleri tekrar okuyun. Doğru seçenekleri seçin.

1. Bilgisayar korsanlarının saldırıları … b ….
a. insanlar için yararlı
b. yasa dışı ve cezalarla biten
c. hükümetler tarafından izleniyor

2. Nevil Maskelyne… b… için bir plan yaptı.
a. Marconi’nin cihazının yöntemini çalmak
b. rakibiyle dalga geçmek
c. Marconi’yi hapse gönder

3. Bilgisayar korsanları… .a …
a. fast food şirketini rakibine sattı
b. sahiplerin hesabı geri almasına izin vermedi
c. en büyüklerinden biri olmasına rağmen bir fast food şirketinin sosyal hesabını çaldı

4. Sürücüler San Francisco’da yoldayken,… .a …
a. olağanüstü bir yol levhası gördüler
b. Godzilla saldırısı gördüler
c. yol levhası nedeniyle ciddi kazalar geçirdiler

5. Bir ülkenin istihbarat servisi… c …
a. bilgisayar sistemlerine eğlence için saldırdı
b. sistemi nükleer tesisleri öğrenmek için değiştirdi
c. geceleri rock & roll oynamak istedim


5 Change the words in bold below with their highlighted synonyms in the texts.
1. They try to enlarge the company he inherited from his grandfather. ….attempt………
2. Harry’s main goal is to operate computer systems professionally. …..target……..
3. The layout of my account is a pigeon and an olive branch. ….display……………..
4. Hackers keep an eye on the programme to steal information. ..monitor……
5. Hackers design harmful software to steal the information of the people. …malware….
6. Misunderstanding the departure time caused a deep chaos. …confusion……..

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 Metinde vurgulanmış eşanlamlıları ile birlikte aşağıdaki kalın harflerle yazılmış kelimeleri değiştirin.
1. Dedesinden miras aldığı şirketi büyütmeye çalışırlar. ….girişim………
2. Harry’nin ana hedefi bilgisayar sistemlerini profesyonelce çalıştırmaktır. …..hedef……..
3. Hesabımın düzeni bir güvercin ve bir zeytin dalı. ….Görüntüle……………..
4. Bilgisayar korsanları bilgi çalmak için programa göz kulak olurlar. .. izleme ……
5. Bilgisayar korsanları, insanların bilgilerini çalmak için zararlı yazılımlar tasarlar. … kötü amaçlı yazılım ….
6. Hareket saatinin yanlış anlaşılması derin bir kaosa neden oldu. …bilinç bulanıklığı, konfüzyon……..


C.
Sometimes cyberattacks affect the whole public. The target of the hackers was once all the roads in San Francisco. But how? In 2014, some hackers sneaked into the electronic signs in the city. They changed the messages on the road signs. When the people driving on these roads came across the sign GODZILLA ATTACK-TURN BACK, they didn’t know what to do or where to drive. This caused lots of confusion. If the drivers hadn’t been careful enough, there would have been many accidents on that day.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C.
Bazen siber saldırılar tüm halkı etkiler. Bilgisayar korsanlarının hedefi bir zamanlar San Francisco’daki tüm yollardı. Ama nasıl? 2014 yılında, bazı bilgisayar korsanları şehirdeki elektronik işaretlere sızdı. Yol tabelalarındaki mesajları değiştirdiler. Bu yollarda araç kullanan insanlar ALLAH SALDIRI-GERİ DÖN yazısının karşısına geldiklerinde, ne yapacaklarını ve nerede araç kullanacaklarını bilmiyorlardı. Bu çok fazla kafa karışıklığına neden oldu. Sürücüler yeterince dikkatli olmasaydı, o gün çok sayıda kaza olurdu.


D.
Cyberattacks aren’t usually made by ordinary hackers. Most governments have professional systems to monitor the facilities of other countries. In 2012, intelligence service of a country sent a worm to the control system of nuclear stations of its rival country. But this time, they just wanted to have a good laugh. The malware turned off the monitoring stations and made the system play rock music at maximum volume during the night. It really panicked the operators until they solved the problem. If this incident hadn’t happened, governments wouldn’t have tried to improve their cyber security.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D.
Siber saldırılar genellikle sıradan bilgisayar korsanları tarafından yapılmaz. Çoğu hükümet, diğer ülkelerin tesislerini izlemek için profesyonel sistemlere sahiptir. 2012 yılında bir ülkenin istihbarat servisi, rakibi ülkenin nükleer istasyonlarının kontrol sistemine bir solucan gönderdi. Ama bu sefer sadece iyi bir gülüşmek istediler. Kötü amaçlı yazılım, izleme istasyonlarını kapattı ve sistemin gece boyunca maksimum ses seviyesinde rock müzik çalmasını sağladı. Operatörleri sorunu çözene kadar gerçekten panikledi. Bu olay olmasaydı, hükümetler siber güvenliklerini iyileştirmeye çalışmazlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir