11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91 Cem Yayınları

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91 CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 91 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91 CEM Yayınları 

SAYFA 91 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the travel guide and match the pictures with the underlined places.

1. If you are interested in visiting historic sites, or seeing one of the Seven Wonders of the Ancient World or World Heritage sites, you are in the correct place: The Aegean Coast of beautiful Turkey! There are a couple of alternatives of course, but this brochure will inform you about the history of Ephesus and Pamukkale. Don’t miss the boat, come and see Turkey this summer!

2. • Ephesus was founded in the 10th century BC. The city, in today’s İzmir province, Turkey, was an ancient Greek city of Ionia initially; however, it wasn’t developed until 129 BC when the Romans took the control. Archeologists claim that it became the third largest city of the Roman Empire during its glorious times.

3. The city was famous for (1) the Temple of Artemis, one of the Seven Wonders of the Ancient World. In 268 AD, the Temple was demolished or ruined during an invasion. It may have been rebuilt or repaired but this is not easy to say because later history is not clear. Emperor Constantine the Great rebuilt most of the city and constructed new public baths. However, what remained of the temple was destroyed in 401 AD. Then, the town was partly demolished by an earthquake in 614 AD.

4. What is more significant about Ephesus is that it was one of the seven churches of Asia that are cited in the Book of Revelation. It is also the site of a large (2) antique theatre. The ruins of Ephesus are a favorite international and local tourist attraction. Finally, in 2015, the city was chosen as a World Heritage Site by UNESCO.

5. • Pamukkale, also called Hierapolis, is one of the natural wonders of Turkey which is sited in Denizli. The city contains (3) hot springs and travertines, terraces of carbonate minerals left by the water flow. It is located in the River Menderes valley, which has a mild climate for most of the year.

6. Hierapolis which was an ancient Greco-Roman and Byzantine city was founded on top of the white castle. The castle is about 2,700 meters long, 600 meters wide and 160 meters high.

7. Pamukkale hot springs and (4) travertines are one of the most popular destinations for tourists in Turkey. Tourism has been the most important industry for the area. In the mid-20th century, hotels were constructed over the ruins of Hierapolis and a road was built over the terraces.

8. However, fortunately, when the area was recognized as a World Heritage Site in 1988, the hotels were destroyed, the road was replaced with artificial pools and wearing shoes in the water was also prohibited to keep the travertines natural.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Seyahat rehberini okuyun ve resimleri altı çizili yerlerle eşleştirin.

1. Tarihi yerleri ziyaret etmek veya Antik Dünyanın Yedi Harikasından veya Dünya Mirası alanlarından birini görmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz: Güzel Türkiye’nin Ege Bölgesi! Elbette birkaç alternatif var, ancak bu broşür size Efes ve Pamukkale’nin tarihi hakkında bilgi verecektir. Tekneyi kaçırmayın, gelin ve bu yaz Türkiye’yi görün!

2. • Efes M.Ö. 10. yüzyılda kuruldu. Bugünün İzmir ilinde bulunan şehir, başlangıçta eski bir İyonya kentidir; ancak Romalıların kontrolü ele geçirdiği MÖ 129’a kadar gelişmemiştir. Arkeologlar, görkemli dönemlerinde Roma İmparatorluğu’nun üçüncü büyük şehri olduğunu iddia ediyor.

3. Şehir (1) Antik Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Artemis Tapınağı ile ünlüdür. MS 268’de bir işgal sırasında Tapınak yıkıldı veya yıkıldı. Yeniden inşa edilmiş veya tamir edilmiş olabilir, ancak bunu söylemek kolay değildir, çünkü daha sonraki tarih net değildir. İmparator Büyük Konstantin, şehrin çoğunu yeniden inşa etti ve yeni hamamlar inşa etti. Ancak, tapınakta geriye kalanlar MS 401’de yıkılmıştır. Daha sonra, kasaba MS 614’te bir depremle kısmen yıkıldı.

4. Efes hakkında daha önemli olan, Vahiy Kitabı’nda belirtilen Asya’nın yedi kilisesinden biri olmasıdır. Aynı zamanda büyük (2) antik tiyatronun yeridir. Efes harabeleri, gözde uluslararası ve yerel turistik cazibe merkezleridir. Son olarak, 2015 yılında şehir UNESCO tarafından bir Dünya Mirası Alanı seçildi.

5. • Hierapolis olarak da adlandırılan Pamukkale, Türkiye’nin Denizli’de bulunan doğal güzelliklerinden biridir. Şehir (3) kaplıca ve travertenleri, su akışının bıraktığı karbonat minerallerinin teraslarını içermektedir. Yıl boyunca ılıman bir iklime sahip Menderes Nehri vadisinde yer almaktadır.

6. Antik bir Greko-Romen ve Bizans şehri olan Hierapolis, beyaz kalenin üzerine kurulmuştur. Kale yaklaşık 2.700 metre uzunluğunda, 600 metre genişliğinde ve 160 metre yüksekliğindedir.

7. Pamukkale kaplıcaları ve (4) travertenleri, Türkiye’de turistler için en popüler yerlerden biridir. Turizm bölge için en önemli sektör olmuştur. 20. yüzyılın ortalarında, Hierapolis harabeleri üzerine oteller inşa edilmiş ve terasların üzerine bir yol inşa edilmiştir.

8. Bununla birlikte, neyse ki, bölge 1988 yılında bir Dünya Mirası Alanı olarak kabul edildiğinde, oteller yok edildi, yolun yerini yapay havuzlar aldı ve su içinde ayakkabı giymek de travertenleri doğal tutmak için yasaklandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.