11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 94, 95, 96 Cem Yayınları

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 94, 95, 96 CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 94, 95, 96 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 94, 95, 96 CEM Yayınları 

SAYFA 94 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Prepare a travel guide brochure for Turkey and share it on

14. Work in pairs. One of you is a foreigner and asks about which historic sites to see in Turkey. The other one gives detailed information about the places.

15. Listen to a tourist talk to an agent at a tourist information desk in
İstanbul and tick the names of the places you hear.
Van Lake Anıtkabir Gelibolu
Süleymaniye Mosque Topkapı Palace Cappadoccia

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Türkiye için bir seyahat rehberi broşürü hazırlayın ve

14. İkili çalışma. İçinizden biri yabancı ve Türkiye’de hangi tarihi yerlerin görüleceğini soruyor. Diğeri yerler hakkında ayrıntılı bilgi verir.

15. Bir turistin, bir turizm danışma masasındaki bir temsilci ile konuşmasını dinleyin
İstanbul ve duyduğunuz yerlerin isimlerini işaretleyiniz.
Van Gölü Anıtkabir Gelibolu
Süleymaniye Camii Topkapı Sarayı Kapadokya


SAYFA 95 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

16. Listen again and circle the correct alternative for the following
statements.

1. You can’t visit Topkapı Palace on …………………… .
a. Saturdays b. Tuesdays c. Wednesdays
2. Museum tickets are …………………… .
a. 40 liras b. for free c. available at the tourist info desk
3. Topkapı Palace …………………… .
a. is the best tourist attraction in İstanbul
b. was very important for the Ottoman Empire
c. doesn’t attract this tourist much
4. After İstanbul, the tourist is going to visit …………………… .
a. Gelibolu b. Van c. Ankara

17. Would you like to work at a tourist desk? Why / Why not? Share your answer with your classmates.

18. Listen to the underlined words in the following sentences and
tick the correct box.

1. She was angry with her students.
4. It’s sunny but cold.
2. I was lost in that foreign city.
5. She can do it better than others.
3. I’m from Okinawa, Japan.
6. I am cold. Please close the window.

19. Work in pairs. Listen to your friend and circle the sentence you hear.

1. a. William can help me. He really can. (Strong)
b. William can help me. He really can. (Weak)

2. a. Ahmet is hardworking and polite. (Strong)
b. Ahmet is hardworking and polite. (Weak)

3. a. The keys are in the drawer. (Strong)
b. The keys are in the drawer. (Weak)

4. a. Ayşe was in the gym when you called. (Strong)
b. Ayşe was in the gym when you called. (Weak)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

16. Tekrar dinleyin ve aşağıdakiler için doğru alternatifi daire içine alın ifadeleri.

1. …………………… tarihinde Topkapı Sarayı’nı ziyaret edemezsiniz.
a. Cumartesi günleri b. Salı günleri c. Çarşamba
2. Müze biletleri …………………….
a. 40 lira b. ücretsiz c. turist danışma masasında mevcut
3. Topkapı Sarayı …………………….
a. İstanbul’un en iyi turistik cazibe merkezi
b. Osmanlı İmparatorluğu için çok önemliydi
c. bu turisti fazla çekmiyor
4. İstanbul’dan sonra turist ziyaret edecek …………………….
a. Gelibolu b. Van c. Ankara

17. Turist masasında çalışmak ister misiniz? Neden / Neden olmasın? Cevabınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

18. Altı çizili kelimeleri aşağıdaki cümlelerde dinleyin ve
Doğru kutuyu işaretleyin.

1. Öğrencilerine kızgındı.
4. Güneşli ama soğuk.
2. O yabancı şehirde kayboldum.
5. Diğerlerinden daha iyi yapabilir.
3. Japonya’nın Okinawa kentindeyim.
6. Üşüyorum. Lütfen pencereyi kapatınız.

19. İkili çalışma. Arkadaşınızı dinleyin ve duyduğunuz cümleyi daire içine alın.

1 A. William bana yardım edebilir. Gerçekten yapabilir. (Kuvvetli)
b. William bana yardım edebilir. Gerçekten yapabilir. (Güçsüz)

2. a. Ahmet çalışkan ve kibar. (Kuvvetli)
b. Ahmet çalışkan ve kibar. (Güçsüz)

3 A. Anahtarlar çekmecede. (Kuvvetli)
b. Anahtarlar çekmecede. (Güçsüz)

4. a. Aradığınızda Ayşe spor salonundaydı. (Kuvvetli)
b. Aradığınızda Ayşe spor salonundaydı. (Güçsüz)


SAYFA 96 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

20. Work in pairs. Use the prompts and interview with your friend about the places he / she has visited to gain detailed information.

Name of the place
Where it is
Where you can visit
What you can do there
What it is famous for
When it is best to visit

Attention
What are the must see attractions in Istanbul?
Süleymaniye Mosque was designed by Sinan, the Great Architect.
Anıtkabir is located in Ankara.
Several castles in Anatolia were built by the Romans.
Gelibolu or Gallipoli is worth seeing.

21. Write a blog entry for the foreign people and suggest places to visit,
things to do and Turkish dishes to try from your hometown.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

20. İkili çalışma. Ayrıntılı bilgi almak için bilgi istemlerini kullanın ve ziyaret ettiği yerler hakkında arkadaşınızla röportaj yapın.

Mekanın ismi
Nerede
Nereyi ziyaret edebilirsiniz
Orada ne yapabilirsin
Neyiyle meşhur
Ziyaret etmek en iyisi

Dikkat
İstanbul’da görülmesi gereken yerler nelerdir?
Süleymaniye Camii, Büyük Mimar Sinan tarafından tasarlanmıştır.
Anıtkabir Ankara konumunda bulunuyor.
Anadolu’da birkaç kale Romalılar tarafından yaptırılmıştır.
Gelibolu veya Gelibolu görülmeye değer.

21. Yabancılar için bir blog yazısı yazın ve ziyaret edilecek yerleri önerin, yapacağınız şeyler ve Türk yemeklerini kendi memleketinizden deneyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.