11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 97 Cem Yayınları

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 97 CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 97 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 97 CEM Yayınları 

SAYFA 97 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Discussion Time
1. What are the most famous mosques that you know or visited?
2. What makes these mosques unique and beautiful?
3. What is the significance of Ramadan in Turkey?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Tartışma Süresi
1. Bildiğiniz veya ziyaret ettiğiniz en ünlü camiler nelerdir?
2. Bu camileri eşsiz ve güzel yapan nedir?
3. Ramazan’ın Türkiye’deki önemi nedir?


3. Read the text and insert the sentences.
a.He ordered this main church of Orthodox Christianity converted into a mosque.
b.It attracts almost 3.3 million visitors annually.
c.It was then opened as a museum on 1 February 1935.
d.The Byzantine architecture of the Hagia Sophia served as inspiration for many other
Ottoman mosques such as the Blue Mosque and the Suleymaniye Mosque.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Metni okuyun ve cümleleri ekleyin.
Bu Ortodoks Hristiyanlığı kilisesinin camiye dönüştürülmesini emretti.
b.Yılda yaklaşık 3.3 milyon ziyaretçi çekiyor.
Daha sonra 1 Şubat 1935’te müze olarak açıldı.
Ayasofya’nın Bizans mimarisi, diğer birçok kişiye ilham kaynağı oldu.
Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii gibi Osmanlı camileri.


Hagia Sophia was built as a Greek Orthodox Christian church which was later converted into an Ottoman mosque and today, it serves as a museum in İstanbul, Turkey. It was constructed in 537 AD, and, it was used as an Orthodox cathedral and the Patriarch of Constantinople’s seat until 1453. The building was a mosque from 29 May 1453 until 1931.
1. ………………………………….
It is famous for its massive dome and considered the embodiment of Byzantine architecture and is considered to have “changed the history of architecture”. It remained the world’s largest cathedral for nearly a thousand years, until Seville Cathedral was completed in 1520. In 1453, the Ottoman Turks under the command of Sultan Mehmed II conquered Constantinople.
2. …………………………………. Thus, the Christian relics were removed and the mosaics portraying Jesus, his Mother Mary, Christian saints and angels were also taken away. Finally, Islamic features such as the mihrab, minbar and four minarets were added for the conversion. Until the construction of nearby Sultan Ahmed Mosque in 1616, it was the principal mosque of Istanbul. 3. …………………………………. These unique mosques are also considered to be as magnifient as Hagia Sophia all around the world. Especially on holy days like Ramadan, a lot of Muslim people visit these mosques to pray. Ramadan life in Turkey is a social ritual to revive the communal relationship apart from a spiritual practice.

Today, serving as a museum of the Republic of Turkey, Hagia Sophia is one of the most visited museums in Turkey. 4. ………………… The Turkish Culture and Tourism Ministry announced that Hagia Sophia was Turkey’s most visited tourist attraction in 2015.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Ayasofya, daha sonra bir Osmanlı camisine dönüştürülen bir Rum Ortodoks Hıristiyan kilisesi olarak inşa edilmiş ve bugün İstanbul’da bir müze olarak hizmet vermektedir. MS 537 yılında inşa edilmiş ve 1453 yılına kadar Ortodoks katedrali ve Konstantinopolis’in patriği olarak kullanılmıştır. Bina 29 Mayıs 1453’ten 1931’e kadar bir camidir.
1. ………………………………….
Büyük kubbesi ile ünlüdür ve Bizans mimarisinin somutlaşmışı olarak kabul edilir ve “mimarlık tarihini değiştirdiği” düşünülmektedir. Seville Katedrali 1520’de tamamlanana kadar yaklaşık bin yıl boyunca dünyanın en büyük katedrali olarak kaldı. 1453’te Sultan II. Mehmed komutasındaki Osmanlı Türkleri İstanbul’u fethetti.
2. …………………………………. Böylece, Hristiyan emanetler kaldırıldı ve İsa’yı, Meryem Ana’yı, Hıristiyan azizleri ve melekleri tasvir eden mozaikler de götürüldü. Son olarak, dönüşüm için mihrap, minbar ve dört minare gibi İslami özellikler eklendi. 1616’da yakındaki Sultan Ahmed Camii’nin inşasına kadar İstanbul’un ana camisi idi. 3. …………………………………. Bu eşsiz camiler aynı zamanda tüm dünyada Ayasofya kadar büyüteçli. Özellikle Ramazan gibi kutsal günlerde birçok Müslüman dua etmek için bu camileri ziyaret ediyor. Türkiye’de Ramazan hayatı, manevi uygulama dışında toplumsal ilişkiyi canlandırmak için sosyal bir ritüeldir.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti müzesi olarak hizmet veren Ayasofya, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzelerinden biridir. 4. ………………… Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ayasofya’nın 2015 yılında Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turistik yeri olduğunu açıkladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.