11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 98 Cem Yayınları

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 98 CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 97 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 98 CEM Yayınları 

SAYFA 98 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Hagia Sophia was initially a ………………………….., then, it was converted into a mosque. After thousands of years, it was reopened as a …………………………. in 1935. In addition to be the epitome of Byzantine architecture, its ………………………… made it very famous and people
say that it altered the history of ………………………..

For a long time, it was the largest cathedral. In …………………………, Constantinople was conquered. Sultan Mehmed II ordered this church
………………………….. into a mosque. Christian elements were all ……………….. and Islamic features were integrated. Before Sultan Ahmed Mosque, it was the ………………………….. mosque of Istanbul. Now, it is a museum. In 2015, it was the most visited touristic attraction of Turkey.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Metni tekrar okuyun ve özeti metinden BİR sözcükle tamamlayın.

Ayasofya başlangıçta bir ………………………….. idi, daha sonra camiye dönüştürüldü. Binlerce yıl sonra, 1935’te …………………………. olarak yeniden açıldı. Bizans mimarisi, onun ………………………… çok ünlü ve insanlar yaptı
diyelim ki ……………………….. tarihini değiştirdi

Uzun bir süre, en büyük katedraldi. ………………………… ‘da Konstantinopolis fethedildi. Sultan II. Mehmed bu kiliseyi ……………………. camiye emretti. Hıristiyan unsurların hepsi ……………….. ve İslami özellikler entegre edildi. Sultan Ahmed Camii’nden önce İstanbul’un ………………………….. camisidir. Şimdi bir müze. 2015 yılında Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turistik cazibe merkezidir.


25. Circle the correct answer.
1. Hagia Sophia has NOT served as a ……….. .
a. mosque b. church c. library
2. What is the significance of Hagia Sophia in terms of architecture?
a. It shows the elements of Greek architecture.
b. It is believed to alter the history of architecture.
c. It represents both Byzantine and Ottoman architecture.
3. Seville Cathedral is ……………. than Hagia Sophia.
a. larger b. smaller c. older
4. When Hagia Sophia was converted into a mosque, ………… .
a. new Islamic mosaics were completed
b. Christian features were kept
c. Islamic characteristics were added
5. Blue Mosque and Suleymaniye Mosque are also very important mosques in that they …………. .
a. are visited by many Muslims in Ramadan to pray
b. are more popular than Hagia Sophia to attract more tourists
c. have been the principal mosques of Istanbul since 1616

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

25. Doğru cevabı daire içine alın.
1. Ayasofya ……….. olarak hizmet etmedi.
a. cami b. kilise c. kütüphane
2. Ayasofya’nın mimarlık açısından önemi nedir?
a. Yunan mimarisinin unsurlarını gösterir.
b. Mimarlığın tarihini değiştirdiğine inanılıyor.
c. Hem Bizans’ı hem de Osmanlı mimarisini temsil eder.
3. Seville Katedrali, Ayasofya’dan ……………..
a. daha büyük b. daha küçük c. daha eski
4. Ayasofya camiye dönüştürüldüğünde ………….
a. yeni İslami mozaikler tamamlandı
b. Hıristiyan özellikleri korundu
c. İslami özellikler eklendi
5. Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii de çok önemli camilerdir ………….
a. Ramazan ayında birçok Müslüman tarafından
b. daha fazla turist çekmek için Ayasofya’dan daha popüler
c. 1616’dan beri İstanbul’un başlıca camileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.