11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevapları Sayfa 120 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 120 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 120 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık. 9. ünite.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 120 MEB Silver Lining

SAYFA 120 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7. Work in groups of four or five. Prepare a booklet to describe your hometown.
a. Follow the steps below.
• Act like a tourist.
• Take a historic tour.
• Photograph your hometown.
• Go and visit the city library to get some old photos of your hometown.

b. ? Prepare a booklet as in the example answering the questions below.
• Where is it located?
• What is it known for?
• What are the main industries in your hometown?
• What are the historic and natural beauties of your hometown?
• What are the advantages and disadvantages of living there?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7. Dört veya beş kişilik gruplar halinde çalışın. Memleketinizi anlatan bir kitapçık hazırlayın.
a. Aşağıdaki adımları takip et.
• Turist gibi davranın.
• Tarihi bir tur atın.
• Memleketinizin fotoğrafını çekin.
• Memleketinizin eski fotoğraflarını almak için şehir kütüphanesini ziyaret edin.

b. ? Aşağıdaki soruları cevaplayarak örnekteki gibi bir kitapçık hazırlayın.
• Nerede bulunuyor?
• Ne için bilinir?
• Memleketinizdeki ana endüstriler nelerdir?
• Memleketinizin tarihi ve doğal güzellikleri nelerdir?
• Orada yaşamanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?


Track 60 Listen and practise. Notice that assimilation in the sentences occurs when
the ending sound of a word takes the first sound of the next word.
hard game Soccer is a hard game. /hɑːggeɪm/
good boy Jack is a good boy. /gʊbbɔɪ/
white paper We need some white paper. /waɪppeɪpə/

I can organise specific information in a narrative about a person or an I can event while listening.
I can ask and answer questions to clarify a well-known person.
I can scan online and printed newspaper articles to find out personal details.
I can write a text about my teachers and friends for a school magazine.
I can write a booklet to describe my hometown.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Track 60 Dinleyin ve pratik yapın. Cümlelerdeki asimilasyonun ne zaman gerçekleştiğine dikkat edin.
bir kelimenin bitiş sesi, bir sonraki kelimenin ilk sesini alır.
zor oyun Futbol zor bir oyundur. /hɑːggeɪm/
iyi çocuk Jack iyi bir çocuk. /gʊbbɔɪ/
beyaz kağıt Biraz beyaz kağıda ihtiyacımız var. /waɪppeɪpə/

Dinlerken bir kişi veya I can olayı hakkında bir anlatıda belirli bilgileri düzenleyebilirim.
Tanınmış bir kişiyi açıklığa kavuşturmak için sorular sorabilir ve cevaplayabilirim.
Kişisel ayrıntıları öğrenmek için çevrimiçi ve basılı gazete makalelerini tarayabilirim.
Bir okul dergisi için öğretmenlerim ve arkadaşlarım hakkında bir metin yazabilirim.
Memleketimi anlatan bir kitapçık yazabilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.