11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 11 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 11 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 11 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

SAYFA 11 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

VOCABULARY
1. Fill in the blanks using the correct words/expressions. One is extra
a) take matters into my own hands b) mesmerising c) by word of mouth
d) intern e) grounded f) culinary h) empathy i) hands-on experience

ANSWER
1-f
2. g
3. b
4. e
5. a
6. i
7. c
8. d

1. Alara attended a cooking course to acquire more advanced CULINARY skills.
2. I think Boris seems to be IN DEEP WATER with his master’s course. He doesn’t know how he’ll be able to keep up with all the work he’s been assigned.
3. The performance of Andrea Bocelli was so mesmerising that the audience stood still as if they were hypnotised.
4. The boss grounded the new intern for not taking the important issues into account.
5. I’m going to take matters into my own hands and start supervising the work directly because the project isn’t being managed properly.
6. Jessica volunteered for an extracurricular project to work on because she believes that gaining hands-on experience will improve her skills and practical work.
7. Our bakery is quite small. We don’t have the budget for a big marketing campaign, so we’ll just have to hope that the buzz about our shop gets spread by word of mouth.
8. Ryan is planning to work as a/an intern at a law firm this summer to gain some experience.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

KELİME BİLGİSİ
1. Boşlukları doğru kelimeleri/ifadeleri kullanarak doldurun. Biri ekstra
a) meseleyi kendi ellerime almak b) büyüleyici c) ağızdan ağza
d) stajyer e) temelli f) mutfak h) empati i) uygulamalı deneyim

CEVAP
1-f
2.g
3.b
4. e
5. bir
6. ben
7.c
8.d

1. Alara daha ileri MUTFAK becerileri kazanmak için yemek pişirme kursuna katıldı.
2. Boris’in yüksek lisans kursuyla DERİN SUDA olduğunu düşünüyorum. Kendisine verilen tüm işlere nasıl ayak uydurabileceğini bilmiyor.
3. Andrea Bocelli’nin performansı o kadar büyüleyiciydi ki seyirciler sanki hipnotize olmuş gibi hareketsiz kaldı.
4. Patron, yeni stajyeri önemli konuları dikkate almadığı için cezalandırdı.
5. Proje düzgün yönetilmediği için işi kendi elime alıp işi doğrudan denetlemeye başlayacağım.
6. Jessica, uygulamalı deneyim kazanmanın becerilerini ve pratik çalışmalarını geliştireceğine inandığı için ders dışı bir proje için gönüllü oldu.
7. Fırınımız oldukça küçük. Büyük bir pazarlama kampanyası için bütçemiz yok, bu yüzden mağazamız hakkındaki söylentilerin kulaktan kulağa yayılacağını ummamız gerekecek.
8. Ryan biraz deneyim kazanmak için bu yaz bir hukuk firmasında stajyer olarak çalışmayı planlıyor.


2. Fill in the mini dialogues with the given words below. One is extra
ANSWER
1. scholarship
2. career
3. innovative
4. keep up with
5. multilingual
6. inquire

1. Sue: Guess what? It’s official! I’m going to Harvard!
Jim: Wow! You won a scholarship to Harvard! You’re more than amazing!
2. Dila: Why do you want to change your current job?
Dan: I feel as if I’m ready for another stage in my career as an architect.
3. Phil: I suppose innovative thinking is the skill of the future.
May: I agree with you. Those who think creatively bring new ideas into the workplace.
4. Marc: Technologies such as artificial intelligence and cloud computing are growing rapidly.
Dave: You’re right. It’s really hard to keep up with them.
5. Tina: Many people who work as UX designers at the company are multilingual.
Brad: That’s superb! More languages mean more connections.
6. Jude: Sooner or later, the new boss will inquire why I’m often late in the mornings.
Mila: Tell the truth that you are a single parent, and you have to wait for the babysitter.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Mini diyalogları aşağıda verilen kelimelerle doldurun. Biri ekstra
cevap
1. burs
2. kariyer
3. yenilikçi
4. takip etmek
5. çok dilli
6. sor

1. Sue: Bil bakalım ne oldu? Bu resmi! Harvard’a gidiyorum!
Jim: Vay be! Harvard’a burs kazandın! Sen muhteşemden de fazlasısın!
2. Dila: Şu anki işini neden değiştirmek istiyorsun?
Dan: Mimar olarak kariyerimin başka bir aşamasına hazır olduğumu hissediyorum.
3. Phil: Yenilikçi düşünmenin geleceğin becerisi olduğunu düşünüyorum.
Mayıs: Sana katılıyorum. Yaratıcı düşünenler işyerine yeni fikirler getirir.
4. Marc: Yapay zeka ve bulut bilişim gibi teknolojiler hızla büyüyor.
Dave: Haklısın. Onlara ayak uydurmak gerçekten çok zor.
5. Tina: Şirkette kullanıcı deneyimi tasarımcısı olarak çalışan birçok kişi birden fazla dil biliyor.
Brad: Bu harika! Daha fazla dil, daha fazla bağlantı anlamına gelir.
6. Jude: Er ya da geç yeni patron sabahları neden sıklıkla geç kaldığımı soracak.
Mila: Doğruyu söyle, bekar bir ebeveynsin ve bebek bakıcısını beklemek zorundasın.

Diğer Sayfaların Cevapları 11. Sınıf Spice Up Çalışma kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir