11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 10 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 10 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 10 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

SAYFA 10 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

READING
1. Read the dialogue and underline the predictive statements in it.
ANSWER:
robots will come along and rule the world.
robots will never replace humans
some jobs will become increasingly automated since
Let me guess which ones will never go away; doctors, teachers and artists.

Amy: Have you read this article?
Sam: Which one?
Amy: Here, look! The jobs which are likely to die in ten years. This is really shocking.
Sam: Oh, the same story again. They never get tired of dreaming about the collapse of the
human workforce. I’m sure it also says that robots will come along and rule the world.
What a cliché!
Amy: You are right, Sam, but this article says something different from those dystopian sci-fi
flicks in which robots have taken over the control of the world.
Sam: So, how different?
Amy: First, it claims that robots will never replace humans because
some jobs are unlikely to be done by computers.
However, some jobs will become increasingly automated since
technology will inevitably evolve their roles at a certain time.
Sam: Now, it makes sense. What jobs are in danger, then?
Amy: Well, jobs like telemarketers, bank tellers or postal service
workers. Especially the ones that can be done cheaper, faster
and more efficiently when they are automated.
Sam: Let me guess which ones will never go away; doctors, teachers
and artists. I bet it is true.
Amy: OK, but what about engineers, Sam?
Sam: They will be around for sure! Well, someone has to build robots, right?
Amy: Oh, you wise owl. I’ll ask you next time

2. Read the dialogue again and choose the correct option.
ANSWER
1. vanish
2. place
3. change
4. never
5. technology

1. The article is about the jobs that are likely to vanish.
2. Sam doesn’t believe that robots will take people’s place one day.
3. The article says some jobs will dramatically change in ten years.
4. For instance, the healthcare sector will never be at risk of replacement.
5. There are plenty of jobs that won’t be fully replaced by human technology

WRITING
1. Look at the career choices and write a paragraph answering the question below.
• Which sectors are likely to be still on job ads and which ones are likely to disappear in ten years’ time?
I think postal service workers have to find another profession. Because the distribution will be done by unmanned aerial vehicles.
We will not see taxi drivers in the future. Because driverless vehicles will be used.
Robots will do the work of security guards.
Bank tellers will not exist in the future.
Artificial Intelligence will replace teachers.

postal service workers
telemarketers
scientists
taxi drivers
security guards
security guards
counsellors
medical workers
educators
fitness trainers
chefs
artists
bank tellers

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

OKUMA
1. Diyaloğu okuyun ve içindeki tahmin edici ifadelerin altını çizin.
CEVAP:
robotlar gelip dünyayı yönetecek.
robotlar asla insanların yerini alamayacak
bazı işler giderek otomatikleşecek
Hangilerinin hiç gitmeyeceğini tahmin edeyim; doktorlar, öğretmenler ve sanatçılar.

Amy: Bu makaleyi okudun mu?
Samet: Hangisi?
Amy: İşte, bak! On yıl içinde ölmesi muhtemel meslekler. Bu gerçekten şok edici.
Sam: Ah, yine aynı hikaye. Dünyanın çöküşünü hayal etmekten asla yorulmazlar.
insan işgücü. Eminim aynı zamanda robotların gelip dünyayı yöneteceğini de söylüyordur.
Ne kadar klişe!
Amy: Haklısın Sam, ama bu makale o distopik bilim kurgudan farklı bir şey söylüyor
robotların dünyanın kontrolünü ele geçirdiği filmler.
Sam: Peki ne kadar farklı?
Amy: Öncelikle robotların asla insanların yerini almayacağını iddia ediyor çünkü
bazı işlerin bilgisayarlar tarafından yapılması pek olası değildir.
Ancak bazı işler giderek otomatikleşecek
teknoloji kaçınılmaz olarak belirli bir zamanda rollerini geliştirecektir.
Sam: Şimdi mantıklı geliyor. Peki hangi işler tehlikede?
Amy: Peki, telefonla pazarlamacılık, banka memurluğu veya posta hizmeti gibi işler
işçiler. Özellikle daha ucuza, daha hızlı yapılabilecekleri
ve otomatikleştirildiklerinde daha verimli bir şekilde çalışırlar.
Sam: Dur tahmin edeyim hangileri asla gitmeyecek; doktorlar, öğretmenler
ve sanatçılar. Eminim doğrudur.
Amy: Tamam, peki ya mühendisler Sam?
Sam: Kesinlikle buralarda olacaklar! Birinin robot yapması gerekiyor, değil mi?
Amy: Ah, seni bilge baykuş. bir dahaki sefere sana soracağım

2. Diyaloğu tekrar okuyun ve doğru seçeneği seçin.
CEVAP
1. yok olmak
2. yer
3. değişiklik
4. asla
5. teknoloji

1. Makale yok olma ihtimali olan işlerle ilgili.
2. Sam bir gün robotların insanların yerini alacağına inanmıyor.
3. Makale, bazı işlerin on yıl içinde çarpıcı biçimde değişeceğini söylüyor.
4. Mesela sağlık sektörü hiçbir zaman yenilenme riskiyle karşı karşıya kalmayacak.
5. Yerini tamamen insan teknolojisinin alamayacağı pek çok iş var

YAZI
1. Kariyer seçimlerine bakın ve aşağıdaki soruyu yanıtlayan bir paragraf yazın.
• Hangi sektörlerin hâlâ iş ilanlarında yer alması ve hangilerinin on yıl içinde kaybolması muhtemel?
Posta hizmeti çalışanlarının başka bir meslek bulmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dağıtım insansız hava araçlarıyla yapılacak.
Gelecekte taksicileri görmeyeceğiz. Çünkü sürücüsüz araçlar kullanılacak.
Güvenlik görevlilerinin işini robotlar yapacak.
Gelecekte banka memurları olmayacak.
Yapay Zeka öğretmenlerin yerini alacak.

posta hizmeti çalışanları
pazarlamacılar
Bilim insanları
taksi şoförleri
güvenlik görevlileri
güvenlik görevlileri
danışmanlar
sağlık çalışanları
eğitimciler
spor eğitmenleri
şefler
sanatçılar
banka memurları

Diğer Sayfaların Cevapları 11. Sınıf Spice Up Çalışma kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir