11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 9 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 9 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 9 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

SAYFA 9 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

1. Listen to Highflyers, the school radio station, and choose the correct option.

ANSWER: 1.a 2. b 3. b 4. a

1. Today’s topic is…
a) ‘‘Choose your job, choose your future!’’
b) ‘‘Grow your mind, grow your career!’’
2. The nickname of the radio DJ is… .
a) Wise Teen
b) Wise Owl
3. UX stands for… .
a) unique experiment
b) user experience
4. To humanize means… .
a) to make things easier for humans
b) to improve eco-friendly products

2. Listen again and write true (T) or false (F).
ANSWER: 1.T 2.F 3.T 4. F 5.T

1. UX design deals with not only design and technology but also market research and psychology.
2. A UX designer makes you finish your desired task with a huge effort.
3. The main goal of a UX designer is to create human-centred designs and products.
4. Only technical skills are needed to become a UX designer.
5. You need to have a bachelor’s degree in a technology-related area to work in the field of UX design.

3. Listen again and write three soft skills you need to become a UX designer.

SPEAKING
1. Order the lines to make a meaningful dialogue.

4-Mr Hue: Sorry to hear that. Would it be possible to arrange another time later in the week?
1- Fiona: Hello! Mrs Pete’s secretary, Fiona is speaking.
8- Mr Hue: I think so. Thanks for informing me. Have a nice day!
5- Fiona: Let me have a look, please. She’s going to be out of the office on Wednesday and Thursday, but she’s available on Friday.
2- Mr Hue: Hello! Is there a problem with my appointment?
7- Fiona: Then, you’ll call us to arrange a new appointment, Mr Hue.
6- Mr Hue: I see, but I’m flying to Rome on Friday morning.
3- Fiona: Unfortunately, due to some unexpected business, Mrs Pete won’t be able to keep your appointment for tomorrow afternoon, Mr Hue.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Okulun radyo istasyonu Highflyers’ı dinleyin ve doğru seçeneği seçin.

CEVAP: 1.a 2.b 3.b 4.a

1. Bugünün konusu…
a) ”İşini seç, geleceğini seç!”
b) ”Zihnini geliştir, kariyerini geliştir!”
2. Radyo DJ’inin takma adı… .
a) Bilge Genç
b) Bilge Baykuş
3. UX şu anlama gelir:… .
a) benzersiz deney
b) kullanıcı deneyimi
4. İnsanileştirmek demek… .
a) insanlar için işleri kolaylaştırmak
b) Çevre dostu ürünleri geliştirmek

2. Tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
CEVAP: 1.T 2.F 3.T 4.F 5.T

1. UX tasarımı yalnızca tasarım ve teknolojiyle değil aynı zamanda pazar araştırması ve psikolojiyle de ilgilenir.
2. Bir UX tasarımcısı, istediğiniz görevi büyük bir çaba harcayarak tamamlamanızı sağlar.
3. Bir UX tasarımcısının temel amacı insan odaklı tasarımlar ve ürünler yaratmaktır.
4. Kullanıcı deneyimi tasarımcısı olmak için yalnızca teknik becerilere ihtiyaç vardır.
5. UX tasarımı alanında çalışmak için teknoloji ile ilgili bir alanda lisans derecesine sahip olmanız gerekir.

3. Tekrar dinleyin ve bir kullanıcı deneyimi tasarımcısı olmak için ihtiyacınız olan üç sosyal beceriyi yazın.

KONUŞUYORUM
1. Anlamlı bir diyalog oluşturmak için satırları sıralayın.

4-Bay Hue: Bunu duyduğuma üzüldüm. Haftanın ilerleyen zamanlarına başka bir zaman ayarlamak mümkün olabilir mi?
1- Fiona: Merhaba! Bayan Pete’in sekreteri Fiona konuşuyor.
8- Bay Hue: Sanırım öyle. Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. İyi günler!
5- Fiona: Bir bakayım lütfen. Çarşamba ve perşembe günleri ofis dışında olacak ama Cuma günü müsait.
2- Bay Hue: Merhaba! Randevumda bir sorun mu var?
7- Fiona: O zaman yeni bir randevu ayarlamak için bizi arayacaksınız Bay Hue.
6- Bay Hue: Anlıyorum ama Cuma sabahı Roma’ya uçuyorum.
3- Fiona: Ne yazık ki beklenmedik bir iş nedeniyle Bayan Pete yarın öğleden sonraki randevunuza katılamayacak Bay Hue.

Diğer Sayfaların Cevapları 11. Sınıf Spice Up Çalışma kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir