11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 13 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 13 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 13 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

SAYFA 13 TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

LISTENING
1. Listen to the dialogues (1-3) and match them with the hobbies in the photos. One is extra.

a. 3
b. extra
c. 1
d. 2

2. Listen to the dialogues again and complete the sentences with the words or phrases you hear.

1. I ENJOY doing crafts, so it may be something related to that.
2. Would you be INTERESTED IN giving it a shot?
3. I’m really KEEN ON different types of candles.
4. I WOULD RATHER do something creative than a work-like hobby.
5. You know me, I’m GOOD AT artistic and creative work.
6. It’s my brother’s favourite pastime, but I’m NOT INTO it.
7. Is it because you DON’T LIKE spending time in the kitchen?
8. Certainly not! I just PREFER tasting meals instead of cooking.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

DİNLEME
1. Diyalogları (1-3) dinleyin ve bunları fotoğraflardaki hobilerle eşleştirin. Biri ekstra.

A. 3
B. ekstra
C. 1
D. 2

2. Diyalogları tekrar dinleyin ve cümleleri duyduğunuz kelime veya ifadelerle tamamlayın.

1. El işi yapmaktan keyif alıyorum, dolayısıyla bununla ilgili bir şey olabilir.
2. Bir şans vermekle ilgilenir misiniz?
3. Farklı mum türlerine gerçekten ilgim var.
4. İşe benzer bir hobi yerine yaratıcı bir şey yapmayı tercih ederim.
5. Beni tanırsınız, sanatsal ve yaratıcı çalışmalarda iyiyimdir.
6. Bu kardeşimin en sevdiği eğlencedir ama ben bununla ilgilenmiyorum.
7. Mutfakta vakit geçirmekten hoşlanmadığınız için mi?
8. Kesinlikle hayır! Yemek yapmak yerine yemeğin tadına bakmayı tercih ediyorum.


SPEAKING
1. a) Complete the dialogue with the correct option. One is extra.
ANSWER:
1. c
2. e
3. a
4. b
d. extra

a) What could your mum and dad do?
b) So, can you still carry on gardening work?
c) What things could you do in the garden?
d) Where could you do the gardening?
e) Could your brother help you with the work?

Jade: My favourite pastime as a child was spending time in our garden with my family.
Sam: Lovely! (1)_c__
Jade: I could water the entire garden by myself. I could also dig holes and plant the seeds.
Sam: (2)__e_
Jade: Although he was very young, he could water the fruit trees.
Sam: (3)_a__
Jade: Mum couldn’t do very tiring work because of her knees. She was able to reap each day’s
harvest, though. Dad could prepare a wonderful breakfast with the freshly picked herbs.
Sam: What a great story! (4)_b__
Jade: Since I’ve lived in the city for many years, I can’t do these things anymore. However, I’m planning to start an urban gardening project with a few friends.
Sam: You can count me in!

b) Prepare a similar dialogue in your notebook. Include your present and past abilities and act it out.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

KONUŞUYORUM
1. a) Diyaloğu doğru seçenekle tamamlayın. Biri ekstra.
CEVAP:
1.c
2. e
3. a
4.b
D. ekstra

a) Annen ve baban ne yapabilirdi?
b) Peki hâlâ bahçe işlerine devam edebilir misin?
c) Bahçede ne gibi şeyler yapabilirsin?
d) Bahçe işlerini nerede yapabilirsiniz?
e) Kardeşiniz işinizde size yardımcı olabilir mi?

Jade: Çocukken en sevdiğim eğlence ailemle bahçemizde vakit geçirmekti.
Çok güzel! (1)_c__
Jade: Bütün bahçeyi tek başıma sulayabilirim. Ayrıca çukur kazabilir ve tohumları ekebilirim.
Sam: (2)__e_
Jade: Çok genç olmasına rağmen meyve ağaçlarını sulayabiliyordu.
Sam: (3)_a__
Jade: Annem dizlerinden dolayı çok yorucu işler yapamıyordu. Yine de her günün hasadını toplamayı başardı. Babam taze toplanmış otlarla harika bir kahvaltı hazırlayabilir.
Sam: Ne harika bir hikaye! (4)_b__
Jade: Uzun yıllardır şehirde yaşadığım için artık bunları yapamıyorum. Ancak birkaç arkadaşımla şehir bahçeciliği projesine başlamayı planlıyorum.
Sam: Beni de dahil edebilirsin!

b) Defterinizde benzer bir diyalog hazırlayın. Şimdiki ve geçmiş yeteneklerinizi ekleyin ve bunları hayata geçirin.

Diğer Sayfaların Cevapları
11. Sınıf Spice Up Çalışma kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir