11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 39 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 39 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 39 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

1. Fill in the blanks with the words or phrases below. One is extra.

ANSWER:
1. adrenaline junkie
2. show off
3. no pain,no gain
4. life-enhancing

5. glimpse
6. accomplish

1. My sister says I have no talents in extreme sports, but I’m a bit of a/an adrenaline junkie show off, trying to make a really big impression.
3. I’ve been to the gym five times this week. All my muscles ache, but you know what they say, no pain, no gain !
4. People between the ages of 30 and 60 who have participated in extreme sports say that the experience is life-enhancing.
5. I caught a/an glimpse of her through the window as her scooter sped past.
6. Dennis said he was so sure to accomplish whatever he aimed for.

a) Order the given letters to form the correct word/phrase. Then, chose the right letter to find the hidden message.

a) WELL-MAINT
B) HARNESS
C) DEPLOY
D) ACCELERATED FREEFALL
E) KNEE PADS
F) ALTIMETER

EXTREME SPORTS

b) Fill in the blanks using the words/phrases in the puzzle

1. It’s important to choose ___e___ that fit properly. If they’re small, they may restrict your
movement. If they’re big, they may slip and not protect you.
2. The trainer said that the parachute failed to _____c_____ accordingly during the jump.
3. The ___d_______ skydiving instruction is much more detailed than a tandem skydive because you are in charge. You must be well-trained.
4. A/An ___f_______ is a device that measures the height above the ground.
5. Sheila stated that she was astonished to find nice streets and ____a______ houses in the city.
6. Mike was amazed as he was suspended in the air by the straps of his _____b_____.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aşağıdaki kelime veya ifadelerle boşlukları doldurunuz. Biri ekstra.

CEVAP:
1. adrenalin bağımlısı
2. gösteriş yapmak
3. acı yoksa kazanç da yok

4. yaşamı iyileştiren
5. bakış
6. başarmak

1. Kız kardeşim ekstrem sporlarda yeteneğimin olmadığını söylüyor ama ben biraz adrenalin bağımlısıyım ve gerçekten büyük bir izlenim bırakmaya çalışıyorum.
3. Bu hafta beş kez spor salonuna gittim. Bütün kaslarım ağrıyor ama ne derler bilirsin, acı yoksa kazanç da yoktur!
4. Yaşları 30 ila 60 arasında olan ve ekstrem sporlara katılmış kişiler, bu deneyimin yaşamı güzelleştirdiğini söylüyor.
5. Scooter’ı hızla yanımdan geçerken pencereden onu bir anlığına gördüm.
6. Dennis, hedeflediği şeyi başaracağından çok emin olduğunu söyledi.

a) Verilen harfleri doğru kelimeyi/ifadeyi oluşturacak şekilde sıralayın. Ardından gizli mesajı bulmak için doğru harfi seçin.

a) BAKIMLI
B) KOŞUM
C) DAĞITIM
D) HIZLANMIŞ SERBEST DÜŞÜŞ
E) DİZLİK
F) ALTİMETRE

EKSTREM SPORLAR

b) Bulmacadaki kelimeleri/ifadeleri kullanarak boşlukları doldurun

1. Uygun şekilde uyan ____e____’yi seçmek önemlidir. Eğer küçüklerse, kısıtlayabilirler
hareket. Büyüklerse kayabilir ve sizi koruyamayabilirler.
2. Eğitmen atlama sırasında paraşütün buna göre _____c_____ başarısız olduğunu söyledi.
3. ___d_______ paraşütle atlama talimatı, tandem paraşütle atlamadan çok daha ayrıntılıdır çünkü sorumlu sizsiniz. İyi eğitimli olmalısınız.
4. A/An ___f_______ yerden yüksekliği ölçen bir cihazdır.
5. Sheila, şehirde güzel sokaklar ve ____a______ evler bulmanın onu şaşırttığını belirtti.
6. Mike _____b_____’nin kayışlarıyla havada asılı kaldığında hayrete düştü.

Diğer Sayfaların Cevapları
11. Sınıf Spice Up Çalışma kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir