11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 68 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 68 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

11. Sınıf İngilizce Spice Up Çalışma Kitabı Sayfa 68 Türkçe Çevirileri ve Cevapları

1. Discuss the following questions with your partner and share your answers with the class.

 What do you know about your country’s geography?
 What is the most famous geographical feature of your region?

2. Read the information about the geographical formations and match them with the photos below. One is extra.

ANSWER: 1. d 2. e 3. a 4. c b (Extra)

A (1) river delta is a triangle geographic area formed when sediment is carried by a river into the ocean, sea, lake or another river.

A (2) travertine is a kind of limestone that forms near mineral springs, especially hot springs. It can be white, tan, cream and sometimes rusty.

A (3) canyon is a large valley with steep sides and a river running through it. It can also refer to a gap created by two mountain peaks.

An explosion or collapse following a volcanic eruption creates a (4) crater lake. The water could come from rain, the movement of groundwater or melted ice.

3. Tick (ü) the statement that is not in the descriptions of the geographical formations

ANSWER:3

1. River deltas form when sediment from the mouth of a river settles in water.
2. Travertine may come in a variety of colours.
3. A canyon is a large area of land with a sea running through it.
4. Water in a crater lake can come from different sources.

4. Read the statements below. Which of the places would you like to visit first? Explain why.

Pamukkale is known for its white travertine terraces filled with warm mineral-rich water.

Gediz is a river delta in İzmir that is also known as the İzmir Bird Paradise thanks to its large variety of birds.

Saklıkent is a canyon formed by Karaçay, a waterway of the Eşen River between Antalya and Muğla.

Salda, Türkiye’s deepest freshwater crater lake, has a depth of 184 metres.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aşağıdaki soruları eşinizle tartışın ve cevaplarınızı sınıfla paylaşın.

 Ülkenizin coğrafyası hakkında neler biliyorsunuz?
 Bölgenizin en ünlü coğrafi özelliği nedir?

2. Coğrafi oluşumlarla ilgili bilgileri okuyunuz ve aşağıdaki fotoğraflarla eşleştiriniz. Biri ekstra.

CEVAP: 1. d 2. e 3. a 4. c b (Ekstra)

Bir (1) nehir deltası, tortunun bir nehir tarafından okyanusa, denize, göle veya başka bir nehre taşınmasıyla oluşan üçgen coğrafi alandır.

(2) traverten, maden kaynaklarının, özellikle de kaplıcaların yakınında oluşan bir tür kireçtaşıdır. Beyaz, ten rengi, krem ve bazen paslı olabilir.

(3) kanyon, dik kenarları olan ve içinden bir nehir geçen geniş bir vadidir. Aynı zamanda iki dağ zirvesinin yarattığı boşluğa da işaret edebilir.

Volkanik bir patlamanın ardından meydana gelen patlama veya çökme, (4) krater gölü oluşturur. Su yağmurdan, yeraltı suyunun hareketinden veya eriyen buzdan gelebilir.

3. Coğrafi oluşumların açıklamalarında yer almayan ifadeyi (ü) işaretleyin

CEVAP:3

1. Nehir deltaları, bir nehrin ağzındaki çökeltilerin suya yerleşmesi sonucu oluşur.
2. Traverten çeşitli renklerde olabilir.
3. Kanyon, içinden deniz geçen geniş bir kara alanıdır.
4. Krater gölündeki su farklı kaynaklardan gelebilir.

4. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. İlk önce hangi yerleri ziyaret etmek istersiniz? Sebebini açıkla.

Pamukkale, mineral bakımından zengin ılık suyla dolu beyaz traverten teraslarıyla tanınır.

Gediz, İzmir’de bulunan ve çok çeşitli kuş türleri nedeniyle İzmir Kuş Cenneti olarak da bilinen bir nehir deltasıdır.

Saklıkent, Antalya ile Muğla arasında Eşen Nehri’nin su yolu olan Karaçay’ın oluşturduğu bir kanyondur.

Türkiye’nin en derin tatlı su krater gölü olan Salda’nın derinliği 184 metredir.

Diğer Sayfaların Cevapları
11. Sınıf Spice Up Çalışma kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir