11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

1. Answer the questions with your partner

Do you know what PE stands for in schools?
ANSWER: 1. Physical Education
What other words can you find for these initials (PE)?
E.g. Playful Education
Play Everywhere
ANSWER:
Printer’s Error-Probable Error-Professional Engineer

What three images come to your mind about PE?
ANSWER: running-jumping-leaping

2. Complete the interview with the sentences below. One is extra.
ANSWER: 1. c 2. e 3. d 4. a b (Extra)

a) it is the shortest way
b) some sports equipment is quite expensive
c) PE is the most important subject at school
d) younger people don’t exercise much today
e) it helps you learn better and be fair in a team

Andrew: Mr Bright, can you tell us why you always say (1) PE is the most important subject at school?
Mr Bright: Good question, Andrew. Listen! The only school subject that promotes both physical and emotional health is physical education. Also, (2) it helps you learn better and be fair in a team.
Andrew: You’re totally right, Mr Bright.
Mr Bright: Well, that’s why PE should be a core subject, just like maths, science and history.
Andrew: Why do you think so, Mr Bright?
Mr Bright: This is ancient wisdom, Andrew. We know that our body and mind are connected. However, (3) younger people don’t exercise much today.
Andrew: The solution itself is in PE classes you say, right?
Mr Bright: For sure, (4) it is the shortest way. Every school should give a healthy start to every student together with the education and skills for a healthy life.
Andrew: Thank you, Mr Bright.

3. What is the message Mr Bright wants to give? Write and share your ideas with the class.
ANSWER: Healthy body, healthy mind.
PE is the solution for a healthy life.

4. Write two questions you want to ask your PE teacher. Then, make a mini interview with her/him.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ 

1. Partnerinizle birlikte soruları yanıtlayın

Okullarda beden eğitiminin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
CEVAP: 1. Beden Eğitimi
Bu baş harfler (PE) için başka hangi kelimeleri bulabilirsiniz?
Örneğin. Eğlenceli Eğitim
Her Yerde Oyna
CEVAP:
Yazıcının Hata Olasılığı-Profesyonel Mühendisi

PE ile ilgili aklınıza hangi üç resim geliyor?
CEVAP: koşma-zıplama-sıçrayış

2. Röportajı aşağıdaki cümlelerle tamamlayın. Biri ekstra.
CEVAP: 1. c 2. e 3. d 4. a b (Ekstra)

a) en kısa yoldur
b) bazı spor malzemeleri oldukça pahalıdır
c) Beden eğitimi okuldaki en önemli konudur
d) gençler bugün pek egzersiz yapmıyorlar
e) daha iyi öğrenmenize ve bir takımda adil olmanıza yardımcı olur

Andrew: Bay Bright, neden her zaman (1) beden eğitiminin okuldaki en önemli ders olduğunu söylediğinizi bize anlatabilir misiniz?
Bay Bright: Güzel soru Andrew. Dinlemek! Hem fiziksel hem de duygusal sağlığı geliştiren tek okul dersi beden eğitimidir. Ayrıca, (2) daha iyi öğrenmenize ve bir takımda adil olmanıza yardımcı olur.
Andrew: Kesinlikle haklısınız Bay Bright.
Bay Bright: İşte bu yüzden beden eğitimi de tıpkı matematik, fen bilimleri ve tarih gibi temel bir ders olmalıdır.
Andrew: Neden böyle düşünüyorsunuz Bay Bright?
Bay Bright: Bu kadim bir bilgeliktir Andrew. Bedenimizin ve zihnimizin birbirine bağlı olduğunu biliyoruz. Ancak (3) gençler bugün pek egzersiz yapmıyorlar.
Andrew: Çözümün kendisi beden eğitimi derslerinde diyorsunuz, değil mi?
Bay Bright: Elbette, (4) en kısa yol bu. Her okul, her öğrencisine sağlıklı bir yaşam için gereken eğitim ve becerilerin yanı sıra sağlıklı bir başlangıç da yapmalıdır.
Andrew: Teşekkür ederim Bay Bright.

3. Bay Bright’ın vermek istediği mesaj nedir? Fikirlerinizi yazın ve sınıfla paylaşın.
CEVAP: Sağlıklı vücut, sağlıklı zihin.
Sağlıklı yaşamın çözümü PE’dir.

4. Beden Eğitimi öğretmeninize sormak istediğiniz iki soruyu yazın. Daha sonra onunla mini bir röportaj yapın.

Diğer sayfaların cevaplarını gör.
11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir