11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

1. What kinds of events are held at your school? Have you ever participated in one of them? Share your experiences with the class.

2. Guess the meaning of the bold phrases and choose the correct option.

ANSWER: 1. b 2. a 3. a 4. b 5. a

1. Every June, we hold a fundraiser at our school to help those in need.
a) to plan a party to celebrate something
b) to organise a social event to make money for a purpose
2. There are big foundations that raise money to protect the environment.
a) to collect money for a charity
b) to lend money to an organisation
3. Fans must make a donation in order to vote for their favourite team.
a) to give money to help a person or an organisation
b) to save money to achieve your goals
4. You don’t have to pay a fee; all the facilities are free during the festival.
a) to spend money on unnecessary things
b) to give someone money for goods or services
5. We plan to hold an exhibition where the students can display their artworks.
a) to show art pieces
b) to paint pictures

3. a) Match the fundraising events with the photos. One is extra.

ANSWER:
1. e
2. c
3. g
4. f
5. d
6. a Board game tournament (Extra)

a) Scavenger hunt b) Board game tournament c) Bake sale
d) Yard sale e) Art show f) Creating a T-shirt g) Battle of the Bands

b) Complete the definitions with the fundraising events. Two events are extra.

ANSWER:
1. Bake sale
2. Art show
3. Yard sale
4. Battle of the Bands
5. Scavenger hunt
Board game tournament (Extra)
Creating a T-shirt (Extra)

1. Bake sale is an event where pastries are baked and sold to make money.
2. Art show is an exhibition in which artists display their work.
3.Yard sale is an event where people sell used items outside a house.
4. Battle of the Bands is a music competition in which the winner is decided by audience vote.
5. Scavenger hunt is a game in which players must collect various items in a limited time.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ 

1. Okulunuzda ne tür etkinlikler yapılıyor? Hiç bunlardan birine katıldınız mı? Deneyimlerinizi sınıfla paylaşın.

2. Kalın ifadelerin anlamını tahmin edin ve doğru seçeneği seçin.

CEVAP: 1.b 2.a 3.a 4.b 5.a

1. Her Haziran ayında okulumuzda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için bağış toplama etkinliği düzenleriz.
a) bir şeyi kutlamak için parti planlamak
b) Bir amaç için para kazanmak amacıyla sosyal bir etkinlik düzenlemek
2. Çevreyi korumak için para toplayan büyük vakıflar var.
a) Bir hayır kurumu için para toplamak
b) Bir kuruluşa borç para vermek
3. Taraftarlar tuttukları takıma oy verebilmek için bağışta bulunmalıdır.
a) Bir kişiye veya kuruluşa yardım etmek amacıyla para vermek
b) hedeflerinize ulaşmak için para biriktirmek
4. Ücret ödemenize gerek yok; Festival süresince tüm olanaklar ücretsizdir.
a) Gereksiz şeylere para harcamak
b) birine mal veya hizmet karşılığında para vermek
5. Öğrencilerin eserlerini sergileyebilecekleri bir sergi açmayı planlıyoruz.
a) Sanat eserlerini göstermek
b) resim yapmak

3. a) Bağış toplama etkinliklerini fotoğraflarla eşleştirin. Biri ekstra.

CEVAP:
1. e
2.c
3.g
4. f
5.d
6. Masa oyunu turnuvası (Ekstra)

a) Çöpçü avı b) Masa oyunu turnuvası c) Fırında satış
d) Bahçe satışı e) Sanat gösterisi f) Tişört yapmak g) Grupların Savaşı

b) Tanımları bağış toplama etkinlikleriyle tamamlayın. İki etkinlik ekstradır.

CEVAP:
1. Fırında satış
2. Sanat gösterisi
3. Bahçe satışı
4. Grupların Savaşı
5. Çöpçü avı
Masa oyunu turnuvası (Ekstra)
Tişört Oluşturma (Ekstra)

1. Fırın satışı, para kazanmak için hamur işlerinin pişirilip satıldığı bir etkinliktir.
2. Sanat gösterisi, sanatçıların eserlerini sergiledikleri bir sergidir.
3. Bahçe satışı, insanların kullanılmış eşyaları evin dışında sattığı bir etkinliktir.
4. Battle of the Bands, kazananın seyircilerin oylarıyla belirlendiği bir müzik yarışmasıdır.
5. Çöpçü avı, oyuncuların sınırlı bir süre içinde çeşitli eşyaları toplaması gereken bir oyundur.

Diğer sayfaların cevaplarını gör.
11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir