11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

4. Listen to the radio programme where Oliver, Gina and Leila are talking about the school fundraising events. Write their favourite events under the photos.

ANSWER: Oliver – Battle of the Bands Gina – Scavenger hunt Leila – Art show

5. Listen to the radio programme again and complete the table.

ANSWER:
Battle of the -Bands for an animal shelter- last month- the open-air theatre- £4,500
Scavenger hunt- to improve the science labs- first Sunday of March- around the school- £2,500
Art show -to support the education of young artists-recently- the town hall- not sure
Yard sale- for food banks- May 12th- at school- (boş)

6. Work in pairs. Choose an event you would like to attend from exercise 5 and describe it without giving its name. Try to find each other’s favourite event.

Work in pairs and discuss the questions below with your partner.

Do you think that participating in a fundraiser with your friends strengthens your friendship? Why/Why not?
Which is more effective: buying items at a fundraiser or working to raise funds for them?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ 

4. Oliver, Gina ve Leila’nın okulun bağış toplama etkinlikleri hakkında konuştuğu radyo programını dinleyin. En sevdikleri etkinlikleri fotoğrafların altına yazın.

CEVAP: Oliver – Grupların Savaşı Gina – Çöpçü avı Leila – Sanat gösterisi

5. Radyo programını tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

CEVAP:
-Hayvan barınağı için bandoların savaşı- geçen ay- açık hava tiyatrosu- 4.500 £
Çöpçü avı – bilim laboratuvarlarını iyileştirmek için – Mart ayının ilk Pazar günü – okul çevresinde – 2.500 £
Sanat sergisi -genç sanatçıların eğitimini desteklemek için- son zamanlarda – belediye binası – emin değilim
Bahçe satışı-Gıda bankaları için-12 Mayıs-Okulda-(boş)

6. Çiftler halinde çalışın. Alıştırma 5’ten katılmak istediğiniz bir etkinliği seçin ve adını vermeden açıklayın. Birbirinizin favori etkinliğini bulmaya çalışın.

Çiftler halinde çalışın ve aşağıdaki soruları partnerinizle tartışın.

Arkadaşlarınızla bağış toplama etkinliğine katılmanın arkadaşlığınızı güçlendirdiğini düşünüyor musunuz? Neden/Neden olmasın?
Hangisi daha etkili: bağış toplama etkinliğinde ürün satın almak mı, yoksa onlar için para toplamak için çalışmak mı?

Diğer sayfaların cevaplarını gör.
11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir