11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

1. Do you agree with the statement below? Share your opinions with the class.
ANSWER: No I do not agree. Because anyone can write good or bad poetry.

Not everyone can write poems; it requires a certain level of education, knowledge and skill

2. Read the text using the glossary and fill in the blanks with the correct option. One is extra

ANSWER: 1. b 2. d 3. a (Extra)

a) These gentle and meaningful lines, as the title suggests, describe snow
b) People use the term “cinquain” to refer to the American cinquain of the early 20th century
c) Cinquain poetry is not popular among readers
d) She followed specific syllable rules in order to express herself poetically

A cinquain is a five-line poem. It is comparable to the Japanese tanka, which has five lines and 31 syllables. (1) People use the term “cinquain” to refer to the American cinquain of the early 20th century.  (METİN DEVAM EDİYOR…)

NOW by Adelaide Crapsey
Look up …
From bleakening hills
Blows down the light, first breath
Of wintry wind … look up, and scent
The snow!

GLOSSARY
line: a row of words on a page
syllable: a part of a word
rhyme: having lines that end with the same sound
imagistic: giving clear and colorful details
essay: a short piece of writing
plot: the main events in a poem, play, novel or movie

3. Now that you’ve written your poem, say if you agree or disagree with the statement in exercise 1. Have you changed your mind?

4. Write your own cinquain poem following the guidelines in the appendix on page 102. Read your poem in the class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ 

1. Aşağıdaki ifadeye katılıyor musunuz? Görüşlerinizi sınıfla paylaşın.
CEVAP: Hayır katılmıyorum. Çünkü herkes iyi ya da kötü şiir yazabilir.

Herkes şiir yazamaz; belli bir düzeyde eğitim, bilgi ve beceri gerektirir

2. Sözlüğü kullanarak metni okuyun ve boşlukları doğru seçenekle doldurun. Biri ekstra

CEVAP: 1.b 2.d 3.a (Ekstra)

a) Bu nazik ve anlamlı çizgiler, başlıktan da anlaşılacağı gibi karı anlatıyor
b) İnsanlar “cinquain” terimini 20. yüzyılın başlarındaki Amerikan cinquain’ine atıfta bulunmak için kullanırlar.
c) Cinquain şiiri okuyucular arasında popüler değil
d) Kendini şiirsel bir şekilde ifade edebilmek için belirli hece kurallarına uymuştur.

Bir cinquain beş satırlık bir şiirdir. Beş satır ve 31 heceden oluşan Japon tankasıyla karşılaştırılabilir. (1) İnsanlar “cinquain” terimini 20. yüzyılın başlarındaki Amerikan cinquain’ine atıfta bulunmak için kullanıyorlar. Amerikalı bir şair olan Adelaide Crapsey, biyografik makalelerden oluşan bir koleksiyon olan Verse’de cinquain’in kendi versiyonunu sunan ilk kişiydi. 28 beş satırlık şiir koleksiyonu, diğer beş satırlık şiirlerden farklı yeni bir formun geliştirilmesine ilham verdi. (2) Kendini şiirsel olarak ifade edebilmek için belirli hece kurallarına uyardı. Sonuç olarak şiirleri kısa ve basit, nazik, yaratıcı ve en önemlisi duyarlı, bu da onu okumayı büyük bir zevk haline getiriyor. Bu paragrafın sağında Crapsey’in en iyi beşlilerinden birine bakın. (3)Bu nazik ve anlamlı çizgiler, başlıktan da anlaşılacağı gibi karı anlatıyor. Her ne kadar dizeler kafiyeli olmasa da hepsi aynı sahneyi kendine has bir şekilde anlatıyor. En iyi cinquain’ler kısa bir hikayeyi yalnızca beş satırla anlatırlar. Sözcüklerde genellikle bir eylem, olayın yarattığı bir duygu ve bir sonuç anlatılmaktadır. Cinquain yazmayı düşünüyorsanız zengin bir olay örgüsüne izin vermediğini unutmayın. Ana hikayeniz için minimal bir tema seçin ve ona bağlı kalın.

ŞİMDİ Adelaide Crapsey tarafından
Bakmak …
Kararan tepelerden
Işığı söndürür, ilk nefes
Kış rüzgârının… yukarıya bak ve kokla
Kar!

SÖZLÜK
satır: bir sayfadaki kelimelerin satırı
hece: Bir kelimenin bir kısmı
Kafiye: Aynı sesle biten dizelere sahip olmak
hayalci: net ve renkli ayrıntılar vermek
deneme : kısa bir yazı
Konu: Bir şiir, oyun, roman veya filmdeki ana olaylar

3. Artık şiirinizi yazdığınıza göre, 1. alıştırmadaki ifadeye katılıp katılmadığınızı söyleyin. Fikrinizi değiştirdiniz mi?

4. 102. sayfadaki ekteki yönergeleri takip ederek kendi cinquain şiirinizi yazın. Şiirinizi sınıfta okuyun.

Diğer sayfaların cevaplarını gör.
11. Sınıf İngilizce Spice Up Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir