12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 26 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 26 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 26 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

8. Match the pictures with the mottoes. One picture is extra.
ANSWER:
1. b
2. Extra
3. d
4. a
5. c

E.g. Respect the elderly, respect the young.
a. Say what you think.
b. Free education is a fundamental human right.
c. Equality is a basic need for humanity.
d. Save animals, save dignity

9. 9 Now, write new mottoes for the pictures in Part 8. You can add mottoes of your own choice related to human rights if you want.
ANSWER:
You will be an old person in the future.
Education is breath, it belongs to everyone.
Love animals, they have hearts too.
Think and say freely.
Equal people, happy tomorrow.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8. Resimleri sloganlarla eşleştirin. Bir resim ekstradır.
CEVAP:
1.b
2. Ekstra
3. d
4. a
5.c

Örneğin. Yaşlılara saygı gösterin, gençlere saygı gösterin.
A. Ne düşündüğünü söyle.
B. Ücretsiz eğitim temel bir insan hakkıdır.
C. Eşitlik insanlığın temel ihtiyacıdır.
D. Hayvanları kurtar, onurunu koru

9. 9 Şimdi 8. Bölümdeki resimlere yeni sloganlar yazın. İsterseniz insan haklarıyla ilgili kendi seçeceğiniz sloganları da ekleyebilirsiniz.
CEVAP:
Gelecekte yaşlı bir insan olacaksın.
Eğitim nefestir, herkesindir.
Hayvanları sevin onların da kalbi var.
Özgürce düşünün ve söyleyin.
Eşit insanlar, mutlu yarınlar.

Diğer Sayfaların Cevapları
12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir