12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 25 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 25 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Sayfa 25 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

7. Some of the human rights in the Universal Declaration of Human Rights are given below. Read and match each of the following titles with the corresponding human right. One is extra.

a. Being equal before the law
b. The right to live in freedom and safety
c. Being innocent till proven guilty
d. The right to play
e. Marriage and family
f. Freedom of thought & expression
g. Workers’ rights
i. The right to education
h. Food and shelter for all
j. Copyrights

E.g. Workers must be paid fairly and have holidays to rest and relax. g

ANSWER:
1. k
2. f
3. i
4. j
5. a
6. b
7. e
8. h
9. c
Extra: The right to play (d)

1 We can travel to anywhere we want. ______
2 People can say what they think and believe in what they want to. ____
3 Children must have primary education for free. ______
4 We can’t make copies of one’s works unless we’re allowed to. ______
5 All people are equal and protected by the law. ______
6 Freedom and safety are the basic rights for all of us. ______
7 You can get married and have a family or separate if you want to. ___
8 Old, unemployed or disabled people must be protected. _____
9 You can’t call anyone guilty until it’s proven officially.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan insan haklarından bazıları aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki başlıkların her birini okuyun ve karşılık gelen insan haklarıyla eşleştirin. Biri ekstra.

A. Kanun önünde eşit olmak
B. Özgürlük ve güvenlik içinde yaşama hakkı
C. Suçluluğu kanıtlanıncaya kadar masum olmak
D. Oynama hakkı
e. Evlilik ve aile
F. Düşünce ve ifade özgürlüğü
G. İşçi hakları
Ben. Eğitim hakkı
H. Herkes için yiyecek ve barınma
J. Telif hakları

Örneğin. İşçilere adil ücret ödenmeli ve dinlenmek ve rahatlamak için tatil yapmalılar. G

CEVAP:
1.k
2.f
3. ben
4. j
5. bir
6.b
7. e
8. saat
9.c
Ekstra: Oynama hakkı (d)

1 İstediğimiz yere seyahat edebiliriz. ______
2 İnsanlar düşündüklerini söyleyebilir ve istediklerine inanabilirler. ____
3 Çocuklar ilköğretimi ücretsiz görmelidir. ______
4 İzin verilmedikçe birinin eserinin kopyasını çıkaramayız. ______
5 Bütün insanlar eşittir ve kanunlarca korunur. ______
6 Özgürlük ve güvenlik hepimizin temel haklarıdır. ______
7 İsterseniz evlenebilir, aile sahibi olabilir veya ayrılabilirsiniz. ___
8 Yaşlı, işsiz veya engelli insanlar korunmalıdır. _____
9 Resmi olarak kanıtlanana kadar kimseyi suçlu sayamazsınız.

Diğer Sayfaların Cevapları
12. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Notifier Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir