10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 45 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 44 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 44 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

21. Read the text in exercise 20 again and answer the following questions.

ANSWER:
Answer Key:
1. S / he needed some time to relax and get some peace of mind after a long day at work.
2. S / he fell asleep on a bench.
3. S / he saw something green and ugly coming out of the water.
4. Someone who looks a little strange and calls himself a doctor.
5. No, but s / he was determined to understand what happened.
6. I think it’s a dream. Because such things don’t happen in real life.
7. They are both good and bad. They change depending on the situation.
8. To me, the Doctor is a person trying to stop the goblins.

1. Why did the narrator stop by the River Thames?
2. What happened while she / he was looking at the moon?
3. Describe what she / he saw in the water.
4. Who helped the narrator?
5. Did the narrator understand what happened to her / him? Explain.
6. Do you think the narrator dreamt this strange experience? Why / Why not?
7. What do you think moon goblins are? Are they good or evil? Are they real or imaginary? Explain.
8. Who do you think the doctor might be? What was his mission?

22. Work in pairs. Write an ending for the following mystery story. Then, share your story with the class.

Last week, there was a terrible murder in my uncle’s house. My uncle invited me to his summer house and I went there for a week. There were also other guests in the huge house and that night, I was reading a book in my room when I heard a gunshot. I immediately went to the hall and saw a man running.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

21. Alıştırma 20’deki metni tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

CEVAP:
Cevap anahtarı:
1. İşyerinde geçen uzun bir günün ardından dinlenmek ve biraz huzur bulmak için biraz zamana ihtiyacı vardı.
2. Bir bankta uyuyakaldı.
3. Sudan yeşil ve çirkin bir şeyin çıktığını gördü.
4. Biraz tuhaf görünen ve kendine doktor diyen biri.
5. Hayır ama ne olduğunu anlamaya kararlıydı.
6. Bunun bir rüya olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçek hayatta böyle şeyler olmuyor.
7. Hem iyi hem de kötüdürler. Duruma göre değişirler.
8. Benim için Doktor, goblinleri durdurmaya çalışan kişidir.

1. Anlatıcı neden Thames Nehri’nin yanında durdu?
2. Aya bakarken ne oldu?
3. Suda ne gördüğünü anlatın.
4. Anlatıcıya kim yardım etti?
5. Anlatıcı başına gelenleri anladı mı? Açıklamak.
6. Anlatıcının bu tuhaf deneyimi rüyasında gördüğünü düşünüyor musunuz? Neden / Neden olmasın?
7. Ay goblinlerinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Onlar iyi mi yoksa kötü mü? Bunlar gerçek mi yoksa hayali mi? Açıklamak.
8. Sizce doktor kim olabilir? Misyonu neydi?

22. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki gizemli öykünün sonunu yazın. Daha sonra, hikayenizi sınıfla paylaşın.

Geçen hafta amcamın evinde korkunç bir cinayet yaşandı. Amcam beni yazlık evine davet etti, ben de bir haftalığına oraya gittim. Kocaman evde başka misafirler de vardı ve o gece odamda kitap okurken silah sesi duydum. Hemen salona gittim ve koşan bir adam gördüm.

Diğer sayfaların cevapları ve Türkçe çevirileri
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir