6.sınıf İngilizce Sunshine Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları

6.sınıf İngilizce Sunshine Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları

6.sınıf İngilizce Sunshine Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları ve Türkçe Çevirileri Hecce Yayınları

1. Look at the pictures below. Do you know their occupations? Use your dictionary and learn. Then, complete the sentences.

Use: policewoman, hairdresser, lawyer, saleswoman, pilot, architect, manager (One is extra.)

Mr. Carter works in a court.
He is a lawyer.

Mrs. Robinson works in her Office.
She is an architect.

Mrs. Hopkins works in a department.
She has a car and a uniform.
She is a policewoman.

Mr. Brown works for an airline.
He is a pilot.

Miss Simpson works in a clothes shop.
She is a saleswoman.

Mrs. Swift works in an Office.
She is a manager.

TÜRKÇESİ

1. Aşağıdaki resimlere bakın. Mesleklerini biliyor musun? Sözlüğünüzü kullanın ve öğrenin. Daha sonra cümleleri tamamlayın.

Kullanımı: polis, kuaför, avukat, pazarlamacı, pilot, mimar, yönetici (Biri ekstradır.)

Bay Carter bir mahkemede çalışıyor.
O bir avukat.

Bayan Robinson ofisinde çalışıyor.
O bir mimar.

Bayan Hopkins bir departmanda çalışıyor.
Arabası ve üniforması var.
O bir polis.

Bay Brown bir havayolu şirketinde çalışıyor.
O bir pilot.

Bayan Simpson bir giyim mağazasında çalışıyor.
O bir pazarlamacı.

Bayan Swift bir ofiste çalışıyor.
O bir yönetici.


2. Who are talking? Listen and tick the pictures above.
lawyer-policewoman-pilot-saleswoman

TÜRKÇESİ

2. Kim konuşuyor? Yukarıdaki resimleri dinleyin ve işaretleyin.
avukat-polis-pilot-pazarlamacı kadın


3. Read the sentences. Write the occupations.

1. An architect designs buildings.
2. A saleswoman sells things in the shops, malls or streets.
3. A manager manages an Office or a firm. She / He leads the staff.

TÜRKÇESİ

3. Cümleleri okuyun. Meslekleri yazın.

1. Bir mimar binaları tasarlar.
2. Bir pazarlamacı mağazalarda, alışveriş merkezlerinde veya sokaklarda bir şeyler satar.
3. Bir yönetici bir Ofisi veya firmayı yönetir. Personele liderlik eder.

Diğer Sayfaların Cevaplarını yap
6. Sınıf İngilizce Ders kitabı Cevapları Hecce Yayıncılık-Sunshine

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir