12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 126 Türkçe Çevirisi

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 126 Türkçe Çevirisi

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 126 Türkçe Çevirisi

THEME 7

• aircraft (n)-uçak
• breaking news (n)-son dakika haberleri
• carefully (adv)-• dikkatlice
• case (n)-durum
• coast guard (n)-sahil güvenlik
• collide (v)-çarpışmak
• cope (v)-aşa çıkmak
• crew (n)-• mürettebat
• declare (v)-beyan etmek
• dedicate (v)-adamak
• depend (v)-bağımlı
• disease (n)-hastalık
• divert (v)-yönlendirmek
• drift (v)-sürüklenmek
• engine (n)-motor
• estimated (adj)-tahmini
• evacuate (v)-tahliye etmek
• expert (n)-uzman
• explosion (n)-patlama
• eyewitness (n)-görgü tanığı
• flock (n)-sürü
• fortunately (adv)-neyse ki
• genome (n)-genom, kalıtlar
• hero (n)-kahraman
• injured (adj)-yaralı
• lockdown (n)-kilitleme
• measure (n)-ölçü
• medication (n)-ilaç
• miracle (n)-mucize
• novel (adj)-yeni
• pain (n)-ağrı
• pandemic (n)-pandemik, yaygın hastalık
• passenger (n)-yolcu
• passersby (n)-yoldan geçenler
• pneumonia (n)-zatürre
• rapid (adj)-hızlı
• recovery (n)-kurtarma, iyileşme
• rescue (v)-kurtarma
• sense (n)-duyu
• sequence (n)-sıra
• similarly (adv)-benzer şekilde
spokesperson (n)-sözcü
• spread (v)-yayılma
• strike (v)-grev
• successfully (adv)-bşarıyla
• suddenly (adv)-aniden
• surface (n)-yüzey
• surgery (n)-ameliyet
• surround (v)-kuşatma, çevreleme
• survive (v)-hayatta kalmak
• trapped (adj)-tuzağa düşmüş
• undergo (v)-geçirmek, başına gelmek
• unfortunately (adv)-ne yazık ki
• unresponsive (adj)-tepkisiz
• vaccine (n)-aşı
• vegetative state (n)bitkisel durum
• victim (n)-mağdur
• warehouse (n)-depo

THEME 8

• biomass (n)-biyokütle
• climate change (n)-iklim değişikliği
• coal (n)-kömür
• consumption (n)-tüketim
• currently (adv)-şu anda
• deficit (n)-açık, hesap açığı
• definitely (adv)-kesinlikle
• deforestation (n)-ormansızlaşma
• disposable (adj)-tek kullanımlık
• eco-friendly (adj)-çevre dostu
• emission (n)-emisyon, yayma, çıkarma
• excessive (adj)-aşırı
• finite (adj)-sonlu, sınırlı
• fossil fuels (n)-fosil yakıtlar
• generate (v)-üretmek, oluşturmak
• geothermal (adj)-jeotermal
• global warming (n)-küresel ısınma
• greenhouse gas (n)-sera gazı
• hydropower (n)-hidroelektrik
• infrastructure (n)-altyapı
• mainly (adv)-esas olarak, başlıca, çoğu
• malfunction (n)-arıza
• manufacture (v)-imalat
• mayor (n)-belediye başkanı
• municipality (n)-belediye
• natural gas (n)-doğal gaz
• non-renewable (adj)-yenilenemez
• nuclear (adj)-nükleer
• ocean (n)-okyanus
• oil (n)-yağ
• overuse (v)-aşırı kullanım
• pollution (n)-kirlilik
• rapidly (adv)-hızla
• renewable (adj)-yenilenebilir
• replace (v)-yenisiyle değiştirmek
• replenish (v)-yenilemek
• resident (n)-ikamet eden
• retrain (v)-yeniden eğitmek
• solar (adj)-güneş
• source (n)-kaynak
• stable (adj)-kararlı, istikrarlı
• sustainable (adj)-sürdürülebilir
• threat (n)-tehdit
• timescale (n)-zaman ölçeği
• turbine (n)-türbin
• urgent (adj)-acil
• waste (n)-atık
• wind (n)-rüzgar

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir