12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 127 Türkçe Çevirisi

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 127 Türkçe Çevirisi

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 127 Türkçe Çevirisi

THEME 9

• biomass (n)-biyokütle
• climate change (n)-iklim değişikliği
• coal (n)-kömür
• consumption (n)-tüketim
• currently (adv)-şu anda
• deficit (n)-açık, hesap açığı
• definitely (adv)-kesinlikle
• deforestation (n)-ormansızlaşma
• disposable (adj)-tek kullanımlık
• eco-friendly (adj)-çevre dostu
• emission (n)-emisyon, yayma, çıkarma
• excessive (adj)-aşırı
• finite (adj)-sonlu, sınırlı
• fossil fuels (n)-fosil yakıtlar
• generate (v)-üretmek, oluşturmak
• geothermal (adj)-jeotermal
• global warming (n)-küresel ısınma
• greenhouse gas (n)-sera gazı
• hydropower (n)-hidroelektrik
• infrastructure (n)-altyapı
• mainly (adv)-esas olarak, başlıca, çoğu
• malfunction (n)-arıza
• manufacture (v)-imalat
• mayor (n)-belediye başkanı
• municipality (n)-belediye
• natural gas (n)-doğal gaz
• non-renewable (adj)-yenilenemez
• nuclear (adj)-nükleer
• ocean (n)-okyanus
• oil (n)-yağ
• overuse (v)-aşırı kullanım
• pollution (n)-kirlilik
• rapidly (adv)-hızla
• renewable (adj)-yenilenebilir
• replace (v)-yenisiyle değiştirmek
• replenish (v)-yenilemek
• resident (n)-ikamet eden
• retrain (v)-yeniden eğitmek
• solar (adj)-güneş
• source (n)-kaynak
• stable (adj)-kararlı, istikrarlı
• sustainable (adj)-sürdürülebilir
• threat (n)-tehdit
• timescale (n)-zaman ölçeği
• turbine (n)-türbin
• urgent (adj)-acil
• waste (n)-atık
• wind (n)-rüzgar

THEME 10

• apology (n)-özür
• bond (n)/(v)-bağ
• buddy (n)-dostum
• claim (v)-iddia atmek
• colleague (n)-meslektaş
• common (adj)-ortak
• consider (v)-dikkate almak
• cultural practice (n)-kültürel uygulama
• culture (n)-kültür
• dispute (v)-itiraz etmek, tartışmak
• dissatisfaction (n)-memnuniyetsizlik
• disturbance (n)-rahatsızlık
• diversity (n)-çeşitlilik
• farewell (adj)-vedalaşma
• favorable (adj)-olumlu
• frank (adj)-açık sözlü
• fortunately (adv)-neyse ki
• globalization (n)-küreselleşme
• harshly (adv)-sertçe
• icebreaker (n)-buzkıran
• impolite (adj)-kaba
• intercultural (adj)-kültürlerarası
• interpret (v)-yorumlamak
• manner (n)-tarz
• misconception (n)-kavram yanılgısı
• polite (adj)-kibar
• postponement (n)-erteleme
• prevent (v)-önlemek
• proponent (n)-savunucu
• react (v)-tepki vermek
• regret (n)/(v)-pişman olmak-pişmanlık
• respect (n)/(v)-saygı
• slurp (v)-höpürdeterek içmek
• specific (adj)-belirli
• summit (n)-zirve
• timely (adv)-zamanında
• tip (v)-bahşiş vermek-tiyo vermek
• tolerance (n)-tolerans
• treat (v)-tedavi etmek
• unfavorable (adj)-olumsuz, sakıncalı
• unstable (adj)-kararsız
• whisper (v)-fısıldamak
• wish (n)/(v)-dilemek, istemek
• workshop (n)-atölye

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir