12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 19 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 19 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 19 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

SAYFA 19 CEVAPLARI VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

16. In pairs, study the intonation patterns in the sentences below.

Have you heard of the composer?- Rising-Yes/No Questions(real questions that require an answer)
You can read notes, can’t you?- Rising- Question Tags
Turn the radio down!- Falling -Commands
Which album is yours?- Falling -WH- Questions (requesting information)
How nice of you!- Falling- Exclamations
Should we listen on-site or online? -Rising and Falling -Giving alternatives
He conducted the orchestra, greeted the audience, and left the stage. -Rising, Rising, Falling -List of actions
If you listen to this song, you may feel relaxed. -Rising and Falling -Conditional Sentences
Would you like another piece? -Falling and Rising-Inviting somebody to do or having something

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

16. Çiftler halinde aşağıdaki cümlelerdeki tonlama kalıplarını inceleyin.

Besteciyi duydunuz mu?- Yükselen-Evet/Hayır Soruları(cevap gerektiren gerçek sorular)
Notları okuyabiliyorsun değil mi?- Yükselen- Soru Etiketleri
Radyoyu kapat!- Azalan-Komutlar
Hangi albüm sizin?- Azalan -WH- Sorular (bilgi isteme)
Ne kadar güzelsin!- azalan- Ünlemler
Yerinde mi yoksa çevrimiçi mi dinlemeliyiz? -Yükselme ve azalma -Alternatifler sunma
Orkestrayı yönetti, seyirciyi selamladı ve sahneden ayrıldı. -Yükselen, Yükselen, Düşen -Eylemlerin listesi
Bu şarkıyı dinlerseniz rahatlayabilirsiniz. -Yükselen ve azalan -Koşullu Cümleler
Başka bir parça ister misin? -azalma ve Yükselmek-Birini bir şeyi yapmaya veya sahip olmaya davet etmek


17.Work in pairs. Discuss and determine where intonation, either rising or falling, occurs in the following sentences.

1. Would you join the concert?
2. Should we listen to the radio or the playlist?
3. If you are sentimental, you will like the song.
4. Do you need a ticket?
5. You can play the guitar, can’t you?
6. What an impressive performance!
7. Pay attention to the voice!
8. Who composed that song?

ANSWER
1. rising-rising
2. rising
3. raising-falling
4. rising
5. rising
6. falling
7. falling
8. falling

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

17. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki cümlelerde tonlamanın (yükselen veya alçalan) nerede oluştuğunu tartışın ve belirleyin.

1. Konsere katılır mısınız?
2. Radyoyu mu yoksa çalma listesini mi dinlemeliyiz?
3. Eğer duygusalsanız şarkıyı beğeneceksiniz.
4. Bilete ihtiyacınız var mı?
5. Gitar çalabiliyorsun değil mi?
6. Ne kadar etkileyici bir performans!
7. Sese dikkat edin!
8. Bu şarkıyı kim besteledi?

CEVAP
1. yükselen-yükselen
2. yükselen
3. yükselme-düşme
4. yükselen
5. yükselen
6. düşme
7. düşme
8. düşme

Diğer sayfaların cevaplarını gör;

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir