12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 20 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 20 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 20 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

SAYFA 20 CEVAPLARI VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

1. Can you sort musical instruments by instrument families?
Yes, I can.
I think I can.
I need more practice.

piano harp trumpet trombone congas
oboe timpani clarinet celesta viola

Percussion Strings Brass Keyboards Woodwinds

2. Can you express your opinions about a topic?
Yes, I can.
I think I can.
I need more practice.

What do you think about jazz?
I don’t like jazz music very much. The rhythm and saxophone tone don’t sound good to my ears.

3. Can you express your preferences by giving reasons?
Yes, I can.
I think I can.
I need more practice.

Do you prefer rock or pop music? Why?
I love pop music. I feel alive when I listen to pop music. The rhythm and timbre are very nice.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Müzik aletlerini enstrüman ailelerine göre sıralayabilir misiniz?
Evet yapabilirim.
Sanırım yapabilirim.
Daha fazla pratiğe ihtiyacım var.

piyano arp trompet trombon konga
obua timpani klarnet celesta viyola

Vurmalı Çalgılar Pirinç Klavyeler Nefesli Çalgılar

2. Bir konu hakkında görüşlerinizi ifade edebilir misiniz?
Evet yapabilirim.
Sanırım yapabilirim.
Daha fazla pratiğe ihtiyacım var.

Caz hakkında ne düşünüyorsunuz?
Caz müziğini pek sevmiyorum. Ritim ve saksafon tonu kulaklarıma pek hoş gelmiyor.

3. Tercihlerinizi nedenlerini belirterek ifade edebilir misiniz?
Evet yapabilirim.
Sanırım yapabilirim.
Daha fazla pratiğe ihtiyacım var.

Rock mı yoksa pop müziği mi tercih edersiniz? Neden?
Pop müziği seviyorum. Pop müzik dinlediğimde kendimi canlı hissediyorum. Ritim ve tını çok güzel.


PORTFOLIO PROJECTS
Step -1
Prepare at least 3 survey questions to find out the musical preferences of people around you (family members, neighbors, etc.). Ask the survey questions to at least 10 people. You can use technological tools to give the survey. Analyze the survey results. Report the results using the phrases covered in Part 13.

Step -2
Examine how survey results are reported in some sources (e.g., the Internet, magazines, or newspaper/research articles). Now, exchange the survey reports you provided in Step 1 with your deskmates and evaluate your peer’s report making use of your discoveries here. Take notes. Please consider the rules of providing feedback while evaluating your peer’s report.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

PORTFÖY PROJELERİ
Aşama 1
Çevrenizdeki kişilerin (aile üyeleri, komşular vb.) müzik tercihlerini öğrenmek için en az 3 anket sorusu hazırlayın. Anket sorularını en az 10 kişiye sorun. Anketi vermek için teknolojik araçları kullanabilirsiniz. Anket sonuçlarını analiz edin. Sonuçları Bölüm 13’te yer alan ifadeleri kullanarak rapor edin.

Adım 2
Anket sonuçlarının bazı kaynaklarda (örneğin internet, dergiler veya gazete/araştırma makaleleri) nasıl raporlandığını inceleyin. Şimdi 1. Adımda sağladığınız anket raporlarını masa arkadaşlarınızla paylaşın ve buradaki keşiflerinizden yararlanarak akranınızın raporunu değerlendirin. Not alın. Lütfen akranınızın raporunu değerlendirirken geri bildirim sağlama kurallarını göz önünde bulundurun.

Diğer sayfaların cevaplarını gör;

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir