12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Notifier Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Notifier Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Notifier Cevapları ve Türkçe Çevirileri

SAYFA 13 CEVAPLARI VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

4 Listen to the extracts of the ringtones given. Then, discuss why people may have chosen them.

5. Read the dialog, and in pairs, list the expressions for preferences.

ANSWER:
• If a university student or an architect needs to stay up late for a project, they are
more likely to prefer complex, energetic and upbeat music.
• They prefer genres like country, rock, or folk music.
• I’d rather listen to energetic, upbeat music for most of the time in the office.
• They may prefer the ringtone or song just because of a drummer, violinist, or pianist

Susan- Oh, isn’t that an interesting choice for a ringtone?
Carol- It is not. Most people show their music choices through their ringtones, and these choices say something about you.
Susan- Wow! What do they say?
Carol -A lot. Your music choices may be connected to your mood, lifestyle, or even personality. I’ve read it in a recently published article.
Susan- Interesting!
Carol- If a university student or an architect needs to stay up late for a project, they are more likely to prefer complex, energetic, and upbeat music. They prefer genres like country, rock, or folk music.
Susan- You have a point there. I’d rather listen to energetic, upbeat music for most of the time in the office. I suppose this keeps me active during the day. When I listen to slow or classical music, I may feel sleepy, but my ringtone is a classical piece. I do not want to disturb others with noisy, raucous music in public.
Carol-That’s what I’m saying. That’s about your personality. A considerate and respectful one, my friend.
Susan- What else does the research say?
Carol- Well, it’s not only mood or personality, of course. People’s ringtone or music choices depend on many reasons. Some go composer-based, some go instrument-based. Some like percussion instruments, while some may like woodwind or string instruments. Some may be fond of instrumentalists. They may prefer the ringtone or song just because of a drummer, violinist, or pianist. It’s their taste. The voice of the singer has an important role as well.
Susan- No doubt about it.

6 Now, exchange ideas about your music preferences with your classmates as in the dialog. Try to include instruments, artists, tunes, mood, etc.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Verilen zil seslerinden alıntıları dinleyin. Daha sonra insanların neden onları seçmiş olabileceğini tartışın.

5. İletişim kutusunu okuyun ve çiftler halinde tercihlere ilişkin ifadeleri listeleyin.

CEVAP:
• Bir üniversite öğrencisi veya mimarın bir proje için geç saatlere kadar ayakta kalması gerekiyorsa, bunlar
karmaşık, enerjik ve neşeli müziği tercih etme olasılıkları daha yüksektir.
• Country, rock, folk müzik gibi türleri tercih ediyorlar.
• Ofiste çoğu zaman enerjik, neşeli müzik dinlemeyi tercih ederim.
• Zil sesini veya şarkıyı sırf davulcu, kemancı veya piyanist yüzünden tercih edebilirler

Susan- Ah, bu zil sesi için ilginç bir seçim değil mi?
Carol- Öyle değil. Çoğu kişi müzik seçimlerini zil sesleri aracılığıyla gösterir ve bu seçimler sizin hakkınızda bir şeyler söyler.
Susan- Vay be! Ne diyorlar?
Carol -Çok. Müzik seçimleriniz ruh halinize, yaşam tarzınıza ve hatta kişiliğinize bağlı olabilir. Geçenlerde yayınlanan bir makalede okumuştum.
Susan- İlginç!
Carol- Eğer bir üniversite öğrencisi ya da mimar bir proje için geç saatlere kadar ayakta kalmak zorundaysa, karmaşık, enerjik ve neşeli müziği tercih etme olasılıkları daha yüksektir. Country, rock, folk müzik gibi türleri tercih ediyorlar.
Susan- Bunda haklısın. Ofiste çoğu zaman enerjik, neşeli müzik dinlemeyi tercih ederim. Sanırım bu beni gün içinde aktif tutuyor. Yavaş veya klasik müzik dinlediğimde uykum gelebilir ama zil sesim klasik bir parçadır. Toplum içinde gürültülü, gürültülü müzikle başkalarını rahatsız etmek istemiyorum.
Carol-Ben de bunu söylüyorum. Bu senin kişiliğinle ilgili. Düşünceli ve saygılı biri dostum.
Susan- Araştırma başka ne söylüyor?
Carol- Tabii mesele sadece ruh hali veya kişilik değil. Kişilerin zil sesi veya müzik tercihleri birçok nedene bağlıdır. Bazıları besteciye dayalı, bazıları enstrümana dayalı. Bazıları vurmalı çalgılardan hoşlanırken, bazıları nefesli veya yaylı çalgılardan hoşlanabilir. Bazıları enstrümantalistlerden hoşlanabilir. Zil sesini veya şarkıyı sırf davulcu, kemancı veya piyanist yüzünden tercih edebilirler. Bu onların zevki. Şarkıcının sesinin de önemli bir rolü var.
Susan- Buna hiç şüphe yok.

6 Şimdi diyalogdaki gibi sınıf arkadaşlarınızla müzik tercihleriniz hakkında fikir alışverişinde bulunun. Enstrümanları, sanatçıları, melodileri, ruh halini vb. dahil etmeye çalışın.

Diğer sayfaların cevaplarını gör 12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir