12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 14 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 14 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 14 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

SAYFA 14 CEVAPLARI VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

7. Below are some forum comments about music by decades. In pairs, read and tick the statements that can be inferred from the forum members’ ideas.

MASU
If I could travel back in the history of music, I think I would travel to the 40s. A song is not its beat and tune. Lyrics matter and the songs of that time had great lyrics.

PAWS
To me, the music of the 90s does not focus on emotions. Hip-hop and rap are based on the beat and lyrics. It should be beyond that. The songs of the period may be catchy and uplifting but are not tuneful and emotional at all.

STALLION
If you ask me, mood and music affect one another. Soundtracks, for example, make you feel the scene deeper. The genre of the music I prefer depends on my energy and mood. If I am nervous, I listen to slow and soothing music. If I need energy, I listen to an uplifting piece, and in the last 20 years, any kind of music is just a click away. I love the 2000s up to today.

EARTHLING
I suppose I would consider the 50s my favorite period. Can you imagine listening to those iconic singers live at a concert? Images of those iconic singers, energy, rhythms and electric instruments. All are amazing. I see it as a revolutionary period.

LI
I’d rather not listen to the music around the 80s, but witnessing the birth of music videos would have been lovely. Witnessing the change, I mean. After all, videos make music much more meaningful.

ANSWER-1-3 (işaretle)

1 Masu’s choices about songs do not depend only on rhythm and melody.
2 Paws likes the music of the 90s.
3 Stallion believes that music choices should not be considered without moods.
4 Earthling thinks music stars do not have a key role in people’s music choices.
5 Li is of the opinion that meaning matters in music.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7. Aşağıda müzikle ilgili onlarca yıla ait bazı forum yorumları bulunmaktadır. Çiftler halinde ifadeleri okuyup işaretleyin
Bunu forum üyelerinin fikirlerinden çıkarabiliriz.

MASU
Eğer müzik tarihinde geriye yolculuk yapabilseydim sanırım 40’lı yıllara giderdim. Bir şarkı onun ritmi ve melodisi değildir. Şarkı sözleri önemlidir ve o zamanın şarkılarının harika sözleri vardı.

PENÇELER
Bana göre 90’ların müziği duygulara odaklanmıyor. Hip-hop ve rap, ritim ve şarkı sözlerine dayanmaktadır. Bunun ötesinde olmalıdır. Dönemin şarkıları akılda kalıcı ve moral verici olabilir ama hiç akıcı ve duygusal değildir.

AYGIR
Bana sorarsanız ruh hali ve müzik birbirini etkiler. Örneğin film müzikleri sahneyi daha derin hissetmenizi sağlar. Tercih ettiğim müziğin türü enerjime ve ruh halime bağlıdır. Eğer gerginsem, yavaş ve rahatlatıcı müzik dinlerim. Enerjiye ihtiyacım olduğunda moral veren bir parça dinliyorum ve son 20 yılda her türlü müzik bir tık uzağımda. 2000’li yıllardan günümüze kadar olan yılları seviyorum.

DÜNYALI
Sanırım 50’li yılları en sevdiğim dönem olarak görürdüm. Bu ikonik şarkıcıları bir konserde canlı dinlemeyi hayal edebiliyor musunuz? Bu ikonik şarkıcıların, enerjinin, ritimlerin ve elektrikli enstrümanların görüntüleri. Hepsi muhteşem. Ben bunu devrim niteliğinde bir dönem olarak görüyorum.

LI
80’lerdeki müzikleri dinlememeyi tercih ederim ama müzik videolarının doğuşuna tanık olmak çok güzel olurdu. Değişime tanık olmak demek istiyorum. Sonuçta videolar müziği çok daha anlamlı kılıyor.

CEVAP-1-3

1 Masu’nun şarkı seçimleri sadece ritim ve melodiye bağlı değildir.
2 Paws 90’ların müziğini seviyor.
3 Stallion, müzik seçimlerinin ruh halleri olmadan değerlendirilmemesi gerektiğine inanıyor.
4 Earthling, müzik yıldızlarının insanların müzik seçimlerinde anahtar bir role sahip olmadığını düşünüyor.
5 Li, müzikte anlamın önemli olduğu görüşündedir.

Diğer sayfaların cevaplarını gör 12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir