12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 15 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 15 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 15 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

SAYFA 15 CEVAPLARI VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

8. Take a quick look at the dialog. In pairs, place the expressions in bold in the table below.

Gary- Have you read the posts on your blog?
Scarlett -Not yet.
Gary -They are quite interesting. Look at this. Masu, I mean. He says a song is not its beat and tune, lyrics matter.
Scarlett -Well, that is so true. I prefer songs with meaningful lyrics. Some songwriters may come up with words that do not make sense.
Gary -Perhaps that’s for rhyme only.
Scarlett- You are right. What else do we have?
Gary- Mmm, let me take a look. Paws says music of the 90s does not focus on emotions.
Scarlett- I’m afraid I disagree. Why on earth do they think so? I stillremember a lot of pop songs about love, joy, sorrow, and other emotions.
Gary -The comment is not about pop, by the way. What do you think about music videos? Li says they make music more meaningful.
Scarlett- Oh, that’s not always true. If the lyrics and the video match, there is no problem. I sometimes see weird videos. The song may be about loneliness, but in the video, the person may be having a good time with beloved ones. Absurdity! Where is the sense in that?
Gary -Ha ha ha!

ANSWER

Phrases for Agreeing
• that is so true
• You are right
2, 4, 7, 8, 9, 12 (Part 9)

Phrases for Disagreeing
• I’m afraid I disagree
• that’s not always true
5, 10, 11 (Part 9)

Phrases for Expressing Preferences
• I prefer
1, 3, 6 (Part 9)

9. Now, discuss with your partner and place the following phrases in the table in Part 8

1 She likes jazz more than pop.
2 I couldn’t agree more.
3 I’d rather listen to soft rock.
4 I agree to an extent.
5 I totally disagree.
6 He would prefer to play the drums.
7 No doubt about it.
8 You are absolutely right.
9 That’s 100% true.
10 I don’t think so.
11 I’d say the exact opposite.
12 You have a point there.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8. Diyaloga hızlıca göz atın. Çiftler halinde, kalın harflerle yazılan ifadeleri aşağıdaki tabloya yerleştirin.

Gary- Blogundaki yazıları okudun mu?
Scarlett -Henüz değil.
Gary -Oldukça ilginçler. Şuna bak. Masu’yu kastediyorum. Bir şarkının ritmi ve melodisi olmadığını, sözlerinin önemli olduğunu söylüyor.
Scarlett -Bu çok doğru. Anlamlı sözleri olan şarkıları tercih ederim. Bazı şarkı yazarları anlamsız kelimeler bulabilir.
Gary -Belki de bu sadece kafiye içindir.
Scarlett- Haklısın. Başka nelerimiz var?
Gary- Mmm, bir bakayım. Paws, 90’ların müziğinin duygulara odaklanmadığını söylüyor.
Scarlett- Korkarım buna katılmıyorum. Neden böyle düşünüyorlar? Aşk, sevinç, üzüntü ve diğer duygularla ilgili pek çok pop şarkısını hâlâ hatırlıyorum.
Gary -Bu arada yorum popla ilgili değil. Müzik videoları hakkında ne düşünüyorsunuz? Li, müziği daha anlamlı hale getirdiklerini söylüyor.
Scarlett- Ah, bu her zaman doğru değil. Şarkı sözleri ve video eşleşiyorsa sorun yoktur. Bazen tuhaf videolar görüyorum. Şarkı yalnızlığı anlatıyor olabilir ama videoda kişi sevdikleriyle güzel vakit geçiriyor olabilir. Saçmalık! Mantık bunun neresinde?
Gary -Ha ha ha!

CEVAPLAR

Anlaşmaya İlişkin İfadeler
• bu çok doğru
• Haklısın
2, 4, 7, 8, 9, 12 (Bölüm 9)

Katılmıyorum İfadeleri
• Korkarım aynı fikirde değilim
• Bu her zaman doğru değildir
5, 10, 11 (Bölüm 9)

Tercihleri İfade Etmeye Yönelik İfadeler
• Tercih ederim
1, 3, 6 (Bölüm 9)

9. Şimdi partnerinizle tartışın ve aşağıdaki cümleleri Bölüm 8’deki tabloya yerleştirin.

1 Cazı poptan daha çok seviyor.
2 Daha fazla katılamadım.
3 Soft rock dinlemeyi tercih ederim.
4 Bir dereceye kadar katılıyorum.
5 Kesinlikle katılmıyorum.
6 Davul çalmayı tercih ederdi.
7 Bunda hiç şüphe yok.
8 Kesinlikle haklısın.
9 Bu %100 doğrudur.
10 Sanmıyorum.
11 Ben tam tersini söyleyebilirim.
12 Burada haklısın.

 

 

Diğer sayfaların cevaplarını gör 12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir