12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 16 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 16 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 16 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

SAYFA 16 CEVAPLARI VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

10. Scarlett and Gary’s dialog in Part 8 is based on the posts in Part 7. Take a quick look at the posts again and find out who you agree and disagree with. Share your opinions and preferences about music with your classmates. Use the phrases from Part 8.

E.g. Stallion thinks that music and mood affect one another. I agree to a large extent because I feel the same about music and mood. When I need to rest my head, I listen to relaxing instrumentals, or if I need concentration, I listen to my favorite soundtracks about motivation.It works.

11.Listen and fill in the missing parts of the media tool ad.

ANSWER
Venue : The City Park
Dates : 18th, 19th, 20th of July
Times : from 6 to 10 p.m. every day
Tickets for : $10 per day

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10. Scarlett ve Gary’nin 8. Bölümdeki diyaloğu 7. Bölümdeki gönderilere dayanmaktadır. Gönderilere tekrar hızlıca göz atın ve kimlere katılıp katılmadığınızı öğrenin. Müzik hakkındaki görüşlerinizi ve tercihlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşın. Bölüm 8’deki ifadeleri kullanın.

Örneğin. Stallion, müziğin ve ruh halinin birbirini etkilediğini düşünüyor. Büyük ölçüde katılıyorum çünkü müzik ve ruh hali konusunda aynı şeyleri hissediyorum. Kafamı dinlendirmeye ihtiyacım olduğunda rahatlatıcı enstrümantaller dinliyorum ya da konsantrasyona ihtiyacım varsa motivasyonla ilgili en sevdiğim müzikleri dinliyorum. İşe yarıyor.

11.Medya aracı reklamının eksik kısımlarını dinleyin ve doldurun.

CEVAP
Yer: Şehir Parkı
Tarihler: 18, 19, 20 Temmuz
Zamanlar: 6’dan 22:00’a kadar. Her gün
Bilet ücreti: Günlük 10$

Diğer sayfaların cevaplarını gör 12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir