12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 17 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 17 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 17 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

SAYFA 17 CEVAPLARI VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

12. Work in pairs. Study the results table of the survey given and answer the questions

ANSWER
1-United Organizing Committee
2- How would you comment on the concert weekend?
3- 238
4- The participants think that the concert was unforgettable/poor.

1 Who gave the survey?
________________________________________________________________________________________
2 What is the survey question?
________________________________________________________________________________________
3 What is the number of the participants?
________________________________________________________________________________________
4 What is the most important result?

13. The phrases below are related to the bars of the survey in Part 12. In pairs, find out which phrases belong to which bar and write the letters of the phrases into the boxes given beside the bars.
More than one option is possible
.
ANSWER:1 b, c 2 a, f 3 d, g 4 e, h

a. about a quarter of the participants
b. the majority of the participants
c. over half of the participants
d. a small fraction of the participants
e. no participants
f. almost a fourth of the participants
g .a few of the participants
h. none of the participants

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

12. Çiftler halinde çalışın. Verilen anketin sonuç tablosunu inceleyin ve soruları cevaplayın

CEVAP
1-Birleşik Organizasyon Komitesi
2- Konser hafta sonunu nasıl yorumluyorsunuz?
3-238
4- Katılımcılar konserin unutulmaz/kötü olduğunu düşünüyor.

1 Anketi kim verdi?
________________________________________________________________________________________
2 Anket sorusu nedir?
________________________________________________________________________________________
3 Katılımcı sayısı nedir?
________________________________________________________________________________________
4 En önemli sonuç nedir?

13. Aşağıdaki ifadeler 12. Bölümdeki anketin çubuklarıyla ilgilidir. Çiftler halinde hangi ifadelerin hangi bara ait olduğunu bulun ve ifadelerin harflerini çubukların yanında verilen kutulara yazın.
Birden fazla seçenek mümkündür
.
CEVAP:1 b, c 2 a, f 3 d, g 4 e, h

A. katılımcıların yaklaşık dörtte biri
B. katılımcıların çoğunluğu
C. katılımcıların yarısından fazlası
D. katılımcıların küçük bir kısmı
e. katılımcı yok
F. katılımcıların neredeyse dörtte biri
g .katılımcılardan birkaçı
H. katılımcıların hiçbiri

Diğer sayfaların cevaplarını gör 12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir